Ukrin

Världsomspännande aprrox. 10,8 miljoner människor per år diagnostiseras med cancer och omkring 6,7 miljoner dör av det.

UKRAIN har hittills testats på 160 cancercellinjer och visade en toxisk effekt mot dem alla.

Bland andra institut UKRAIN har testats på 60 cellinjer vid National Cancer Institute (Bethesda, Maryland, USA) varav åtta viktiga maligna humana tumörer: hjärntumör, äggstockscancer, småcellig och icke-småcellig bronkial cancer, kolorektal cancer , njurcancer, leukemi och malignt melanom. UKRAIN var toxikologiskt effektiv mot alla dessa cellinjer.

Samtidigt har studier vid olika universitet visat att UKRAIN inte skadar normala celler vid jämförbara doser. UKRAIN kan åstadkomma en fullständig regression av huvud tumören och även metastaser. Vid behandling av avancerade tumörer UKRAIN kan förbättra den allmänna livskvaliteten och förlänga överlevnadstiden. De första patienterna har behandlats med UKRAIN lever fortfarande efter mer än 20 år. Randomiserade kliniska studier har bekräftat dess effektivitet mot maligna tumörer liksom dess välgörande immunmodulerande egenskaper.

Brott mot mänskligheten

Problemet med cancer är känt över hela världen. Den österrikiska hälsoministeriet
utvärderat effekten av läkemedlet NSC 631.570 (UKRAIN) i sin slutrapport
på detta läkemedel i 1992. I stället för att hjälpa till i forskningen, är den österrikiska regeringen gör
allt för att förstöra detta läkemedel som angriper bara cancerceller
medan normala celler oskadad.
Bevisen för detta är i brevet.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ?

Som barn jag upplevt kriget och var också i ett koncentrationsläger, men vad jag var tvungen att uppleva i september 2012 inte var jämförbara. Under kriget alla former av skäl förstördes – broder kämpade mot broder och granne anföll granne.

Den 4 september 2012 mer än 50 officerare stormade vårt hus, tog bort nyckeln till vår lägenhet och satte mig i fängelse, där jag var tvungen att tillbringa sex veckor. Dessa 50 officerare terroriserade sedan min familj i två veckor och tog bort alla våra pengar, inklusive våra barns sparböcker. Vi vet ännu inte exakt vad beslagtogs och jag har fortfarande inte fått en lista över beslagtagna varor. Stalin plågade miljontals människor med sådana metoder. Vi bör inte tiga om detta.

Allmänheten har rätt att få veta vem utplacerade 50 tjänstemän att agera så olagligen på bekostnad av staten.

Under en husrannsakan åtminstone en officer och ett vittne ska in i ett rum, underteckna sökandet rekord och sedan stänga rummet. Inte som i mitt fall när tjänstemän godtyckligt rotade igenom allt och kunde ta mig bort utan att visa någon form av dokumentation.

Jag kan bara hitta en förklaring till ett sådant beteende som är att med min uppfinning – en anti-cancerpreparat som attacker endast cancerceller medan friska celler oskadade, något som varje cancerforskare har strävat efter – Jag har föregripit den politiska och ekonomiska intressen vissa maktstrukturer.

Mina första patienterna har redan levt längre än 25 år och även de som använde min läkemedel och har talat mot mig under dessa rättsliga förfaranden har slutligen levde i flera år snarare än månader.

Gå till följande hemsida för att se hur olagligt dessa anklagelser är: www.ukrin.com/de/node/287.

Dr. Wassil Nowicky

Vem har nytta?

FAKTA

Världsomspännande aprrox. 10,8 miljoner människor per år diagnostiseras med cancer och omkring 6,7 miljoner dör av det. (Quelle www.dep.iarc.fr)

Kan cancer botas?
Vad är Ukrain?
Ukrain är ett läkemedel för cancerbehandling.
Den tillverkas av större svalört (Chelidonium majus L.).

Såsom är känt från Internet cirka 10.800.000 personer får diagnosen cancer varje år och cirka 6,7 ​​miljoner av dem dör. Således trots alla läkemedel som finns, bara 38% kan sparas.
Mycket tid krävs innan ett läkemedel kommer ut på marknaden, vilket är anledningen till att Världshälsoorganisationen har också tillåtet läkare att förskriva icke godkända preparat för att rädda livet för patienter med denna sjukdom. På grundval av denna bestämmelse Österrike har § 8. (1) 2 Arzneimittelgesetz (läkemedelslagen), som vi citerar följande:
”Medicinska specialiteter behöver inte godkännas om en läkare, tandläkare eller veterinär tillstånd att praktisera i Österrike intygar att den medicinska specialitet är ett akut behov av att bekämpa en livshotande situation eller allvarliga hälsoskador och att detta resultat skulle inte förväntas vara uppnås med ett godkänt och tillgängligt medicinsk specialitet enligt state-of-the-art ”.
Det finns en nästan id
Google Translate för företag:ÖversättningsverktygWebbplatsöversättareGlobal Market Finder
Om Google ÖversättGruppMobil
Om GoogleSekretess och villkorHjälpSkicka feedback