tri butyrate smörsyrasalt

tributyrat ® är varumärket för ( Sodium ) Fenylbutyrat ( eller 4 – fenylsmörsyra natriumsalt ) . tributyrat ® utvecklades ursprungligen i mitten av 1980 -talet av triple crown america , inc . på begäran av Johns Hopkins Hospital som ett botemedel för medfödda ureasyntes( Urea Cycle Disorder ) . För denna indikation tributyrat ® / ( natrium ) fenylbutyrat är idag den aktiva substansen ( API ) för den registrerade läkemedlet för behandling av urea Disorder i USA .
Alla våra produktvarunamn som börjar med prefixet ” tri ” , från vår firma , och ” Butyrat ” – delen kommer från den generiska / kemiska namnet på denna förening .

tributyrat ® är både ett aktiva farmaceutiska ingredienser ( API ) / bulk substans och en färdig beredningsform ( tabletter), som är avsedda för forskning och utveckling , kliniska studier , samt medicinsk behandling av noterade indikationer , där tillåts , under professionell ledning och övervakning vid forskningscentra, sjukhus, kliniker och läkemedelslaboratorier . Det är att inte undvaras som livsmedel eller används som en drog , inte lämpliga godkännanden och tillstånd av tillämplig myndighet ( er) innehas av användaren .

Enligt FDA: s regler 21 CFRSections 312,1 ff. , Kan ge tributyrat ® i tablettform eller pulverform , till sponsorer av kliniska undersökningar , som är föremål för en Investigational New Drug ansökan ( IND ) .

Patent finns och / eller kan förekomma i vissa länder för användning och behandling av olika sjukdomstillstånd med hjälp tributyrat ® / ( natrium ) Fenylbutyrat , och alla överträdelser kan vara straffbart enligt lag .
tributyrat ® tillverkas följa de strängaste läkemedelstillverkningskriterierför aktiva farmaceutiska substanser ( API) , samt för tillämplig färdiga beredningsform . Produktionen av tributyrat ® är ett 12 -stegssyntes. För att tillgodose nuvarande specifikationer och renhetsnivå den färdiga API . Mycket strikta och smala produktionskontroller och extremt hög renhetsnivå som råmaterial erfordras för att erhålla den ytterst ren produkt är nödvändig för alla kända indikationer och applikationer.

tributyrat ® har en Drug Master File , ( DMF # 9716 ) in till Food and Drug Administration ( FDA ) för produktion av den aktiva substansen . tributyrat ® pulver tillverkas enligt de strängaste läkemedelsstandarder – i en ISO 9002 certifierad fabrik . I de fall tributyrat ® tabletter används för kliniska studier och andra liknande ändamål , dessa produceras på en ” tolling ” arrangemang för de olika institutionerna , som levererar sin tributyrat ® pulver till en ackrediterad och godkänd god tillverkningssed GMP ) farmaceutisk industri , med kunskap och rätt att producera de 1 gram enterdragerade tabletter . Detta garanterar maximal säkerhet och renhet . Varje tablett sats analyseras enligt god laboratoriesed (GLP) förordningar , med register och prover som lagrats för långsiktig stabilitet testning , etc. För närvarande långsiktig stabilitet uppgifter i 48 månader är tillgänglig . Pulvret är lämpligt för kapslar, även suppositorier och suspensioner såväl som för framställning av intravenösa lösningar . Men för att säkerställa sterilitet och en pyrogenfri lösning , den slutliga lösningen måste steriliseras efter det att lösningen har förpackats i dess slutliga dosformen.

Den tributyrat ® bulk ämne har extremt gynnsamma tablett göra fastigheter , och endast små mängder av hjälpämnen tillsättas , för att göra tabletter av perfekt kvalitet , storlek och med optimala egenskaper . Den tributyrat ® är ett gram tabletter lätt bestruket , för att täcka svag karakteristisk lukt och smak , och även för att se till att tabletterna löses upp i tarmen , i stället för i magen , för maximal biotillgänglighet och minsta magbesvär . Detta är viktigt med tanke på de stora mängder (ofta 20 gram dagligen) som rekommenderas till följd av kliniskt arbete och erfarenhet för varje program / indikation .

tributyrat ® pulver och tabletter förvaras under optimala förhållanden på flera lagerplatserstrategiskt placerade över hela världen . Även om hållbarheten av pulvret är över fem år , hållbarheten för tabletterna har , för regleringsmässiga skäl , varit inställd på att vara tre år . tributyrat ® 1 gram enterbelagdainnehålls tabletter finns förpackade i vakuum plastpåsar ( 99,5 % vakuum ) av 600 tabletter , är den vanligaste marknaden dosering för tidig och säker distribution och administration , eller på 7.200 tablett bulk paket .

Som ny och bättre teknik och / eller analysmetoder blir tillgängliga , dessa ingår i vår produktionsprocess , för att säkerställa maximal effekt och säkerhet vid alla tillfällen och för att ständigt förbättra kvaliteten på tributyrat ® i pulver och tabletter
Utvalda referenser med abstract finns här : karolinska_referenser_abstrakt.pdf

( Natrium ) fenylbutyrat ( natrium ) fenylacetat

Klicka på länken nedan för att se tillhörande ämnesreferenser:

Cancerforskning
Brain – bröst – Colon – Hodgkins – Leukemi – Prostata – Hud

Diverse cancerforskning
Bone – Cervical – Gastric – Head & Neck – Intestinal – Kidney – Lung –
Nervsystemet – Ovarian – bukspottskörteln – Renal – Thyroid – Allmänt

Sickle cell anemi , Thalassemia & Cooley s Anemi
Utdrag ur böcker och artiklar

Urea Cycle Disorder / ornitintranskarbamylasbrist
Utdrag ur böcker och artiklar

Benign prostatahyperplasi (BPH)

Cystisk fibros
Utdrag ur böcker och artiklar

Andrenoleucodystrophy ( ALD)
Utdrag ur böcker och artiklar

Diverse

CANCER RESEARCH
hjärna
Samid D. , Wells M. , Greene ME , Shen , W. , Palmer CN , Thibault , A. peroxisomproliferator – activated gamma som ett nytt mål i cancerterapi : Bindning och aktivering av en Aromatisk fettsyra med klinisk antitumöraktivitet . Clin Cancer Res. 6 (3) :933-41 . Mar 2000 .

Ozawa T., Lu RM, Hu LJ Lamborn KR, Prados MD och Deen DF Radiopetentiation mänskliga hjärnans tumörceller genom natriumfenylacetat . Elsevier , Cancer Letters , 142 (1999) :139 – 142 . , Mar 1999.

Chang SM , Kuhn JG , Robins HI , Schöld SC , Spence AM , Berger MS , Mehta MP , Bozik MIG , Pollack I, Gilbert M , Rankin C , Prados MD . Fas II- studie av Fenylacetat hos patienter med recidiverande maligna glimoa : en nordamerikansk hjärntumör Consortium rapport. J Clin Oncol . , 17:984-990 , Mar 1999.

Pelidis M.A. , Carducci M.A. Simons J.W. Cytotoxiska effekterna av Fenylbutyrat på Human Neuroblastom cellinjer . Int . J. Oncol , 12 ( 4 ) : . 889-93 . Apr 1998 .

Englehard H. , Homer RJ , Duncan H. , Rozental J. hämmande effekten av Fenylbutyrat på spridning , morfologi , migration och Invasivt av malignt gliom celler . J. Neuro – Oncol . , 37:97-108 , Apr 1998.

Lau CC . , Parikh S. , Li XN , Chow C , Jung HL , Blaney S. Differentiering Induktion i medulloblastom cellinjer från Fenylbutyrat . Proceedings of AACR , Mar 1998 .

Sidnell N , Chang B , Yamashiro JM , Wada RK . Transkriptions uppreglering av retinsyrareceptor b (RAR b) uttryck av Fenylacetat i humana neuroblastomceller . Exp. Cell Res . , 239:169-174 , 1998 .

Pelidis MA , Carducci MA , Simons JW . Integrering av natriumfenylbutyrat i neuroblastom terapi . Int J Oncol , 12 (4) :889-93 . 1998.

Engelhard H. , Duncan H. , Rozental J. Fenylbutyrat Down – modulerar Glioblastoma Cell Invasivt och Expression av Fosforylerad Retinoblastom protein , c – myc och urokinas . Proceedings of AACR , Mar 1997 .

Liu L., Kulkarni M., Thibault A., Samid D. Nedreglering av Cyklin D1 Expression i humana gliomceller av Differentiering Inducerare Fenylacetat och fenylbutyrat . Proceedings of AACR , Mar 1997 .

Serabe B., Adamson P. Wolfe R. , Balis F., et al. Fas I-studie och farmakokinetiska ( PK ) Studie av Fenylacetat ( PA ) Ges som en 28 – dagars Kontinuerlig infusion ( CIVI ) hos barn . Proceedings of AACR , Mar 1997 .

Wada RK , Huang J. , Yamashiro J. , Shimoda L. , Sidell N. kombinationsbehandling med retinoinsyra och Fenylacetat inducerar differentiering och N -myc Nedreglering i en Resistent neuroblastomcellinje . Proceedings of AACR , Mar 1997 .

Lu RM , Ozawa T , Hu LJ , Prados MD , Deen DF . In vitro cytotoxicitet och radiopotentiation av fenylacetat i humana hjärntumörceller . Proceedings of AACR . , Vol . 38 , Apr 1997.

Miller AC , Whittaker A , Thibault A , Samid D. Modulering av strålning svar av humana tumörceller genom differentierings inducerare , Fenylacetat . Int J Radiat Biol , 72:211-218 . 1997 .

Boudoulas S. , Lush RM . , McCall NA Samid D. Reed E. , Figg WD . Plasmaproteinbindning Fenylacetat och Fenylbutyrat , Två Nya antineoplastiska medel. Ther Drug Monit . , 18:714-720 . Dec 1996 .

Pelidis MA , Carducci MA , Simons JW . Integrering av natriumfenylbutyrat i neuroblastom terapi . Proceedings of ASCO , Vol. 15A. Maj 1996 .

Pineau T. , Hudgins W. , Liu L. , Chen L. , Sher T. , Gonzales F. , Samid D. Aktivering av en Human peroxisomproliferator – aktiverad receptor av antitumörmedlet Fenylacetat och dess analoger . Biochemical Pharmacol. 56:659-667 . 1996.

Prasanna P. , Thibault A. , Liu L. , Samid D. Lipid Metabolism som ett mål för Brain Cancer Therapy : synergistisk aktivitet av lovastatin och natriumfenylacetat Against Human gliomceller . J. Neurochem . 66 : 710-716 . 1996.

Pras P., Shack S. , Wilson V., Samid D. Fenylacetat i Chemoprevention : in vitro och in vivo Undertryckande av 5 -aza -2′-deoxicytidin -inducerad Carcinogenesis . Clin Cancer Res. 1:865-871 , aug 1995.

Liu L , Shack S , Stetler – Stevenson WG , Hudgins WR , Samid D. Mutant p53 som ett mål för Fenylacetat i mänskligt glioblastom . Proceedings of AACR , Mar 1995 .

Miller A , Shack S , Samid D. Fenylacetat – inducerad modulering av strålning svar i prostatacancer , bröstcancer adenocarcinom och glioblastom cellinjer : tidsfaktorn och mekanistiska . Proceedings of AACR , Mar 1995 .

Thibault A , Samid D , Cooper M , Figg W , et al . Fas I- studie av Fenylacetat två gånger dagligen till patienter med cancer . Cancer, 75:2932-2938 , Feb 1995.

Hudgins W. , Shack S. Myers C. , Samid D. Cytostatikum aktivitet i Fenylacetat och derivat mot tumörceller : Korrelation med Lipofilicitet och hämning av protein prenylering . Biochemical Pharmacol. 50:1273:1279 . 1995 .

Sidell N. , Wada R. , Han G. , Chang B. , Shack S. Moore T. , Samid D. Fenylacetat synergizes med retinsyra i Induktion differentiering av humana neuroblastomceller . Int . J. Cancer , 60 : . 507-14 . 1995 .

Stockhammer G. , Manley , GT , Johnson R , Rosenblum M. , Samid D. , Lieberman F. Hämning av proliferation och induktion av differentiering i medulloblastom och astrocytom – härledda cellinjer med Fenylacetat . J. Neurosurgery . , 83:672-81 . 1995 .

Lui L , Bar – Ner M , Weber J , Daniel D , Quain S , Shearer G , Samid D. Förbättring av tumörimmunframkallandeförmåga genom Fenylacetat och derivat : förändringar i ytantigener och tumörhärrörande immunosuppressiva faktorer . Proceeding of AACR , Apr 1994.

Samid D , Hudgins WR , et al . Fenylacetat och derivat : enkla föreningar med komplexa antitumöraktiviteter . Proceedings of AACR , Apr 1994 .

Thibault A. , Cooper M. , Figg W. , Venzon D. En fas I och farmakokinetiska studier av intravenös Fenylacetat hos cancerpatienter . Cancer Res. 54:1690-94 . Apr 1994 .

Samid D. , Ram Z. , Hudgins WR , Shack S. , Liu , L. , Walbridge S. , Oldfield E. , Myers C. selektiv aktivitet i Fenylacetat mot maligna gliom : likheter med Fetal Brain Damage i fenylketonuri . Cancer Res. 54:891-95 , Feb 1994.

Ram Z., Samid D. , Walbridge S. , Oshiro E., et al. Growth Inhibition , tumör Mognad och Extended Överlevnad i experimentell hjärntumörer hos råttor som behandlats med Fenylacetat . Cancer Res . 54:2923-27 . 1994 .

Cinatl Ji . , Cinatl Ja, Mainke M., et al . In vitro-differentiering av humana neuroblastomceller inducerade av natriumfenylacetat . Cancer Letters , 70 : . 15-24 . 1993.

Wada R , Han G , Moore T , Samid D , Sidell N. Effekter av Fenylacetat och dess samspel med reinoic syra på human neuroblastom differentiering . Proceedings of AACR , Apr 1990 .

Bröst
Samid D. , Wells M. , Greene ME , Shen , W. , Palmer CN , Thibault , A. peroxisomproliferator – activated gamma som ett nytt mål i cancerterapi : Bindning och aktivering av en Aromatisk fettsyra med klinisk antitumöraktivitet . Clin Cancer Res. 6 (3) :933-41 . Mar 2000 .

Thibout , D. , Kraemer , M., Di Benedetto et al. Natriumfenylacetat ( NaPa ) Framkallar Ändringar av spridning , vidhäftning och cellcykeln av tumör epitelceller bröstceller . Anti Cancer Research . 19 (3A) :2121 – 6 . Maj -juni 1999.

Carducci M. , Bowling MK , Eisenberger M. , Sinibaldi V. , Chen TL , Noe D. , Grochow L. , Donehower R. Fenylbutyrat ( PB ) för behandlingsresistenta solida tumörer . Fas I Utvärdering av kontinuerlig oral PB exponering . Proceedings of AACR , Mar 1998 .

Cheng Y. , Lotan D. , Lotan R. Uttryck av en roman Retinoic Acid – inducible Gene ( RAIG01 ) i olika tumörcellinjer samt dess förordning genom Retinoid , Butyrat och Fenylacetat . Proceedings of AACR , Mar 1998 .

Adam L. , Crépin M. , Israël L. tumortillväxthämning , Apoptos , och Bcl – 2 nedreglering av MCF – 7ras tumörer av natriumfenylacetat och Tamoxifen kombination . Cancer Res. 57:1023-1029 . Mar 1997 .

Miller AC , Whittaker A , Thibault A , Samid D. Modulering av strålning svar av humana tumörceller genom differentierings inducerare , Fenylacetat . Int J Radiat Biol , 72:211-218 . 1997 .

Gorospe M. , Shack S. Guyton KZ , Samid D. , Holbrook NJ Up – reglering och funktionell roll p21Waf1/Cip1 Under tillväxt Gripandet av Human bröstcancer MCF – 7 celler genom Fenylacetat . Cell Growth Differ , 7 ( 12 ) : . 1609-1615 . Dec 1996 .

Shack S. , Miller A. , Liu L. , Thibault A. , Prasanna P. , Samid D. Sårbarhet av multiresistenta tumörceller till Aromatic fettsyror Fenylacetat och Fenylbutyrat . Clin. Cancer Res. 2:865-872 . Maj 1996 .

Johnson DE , Ochieng J. Evans SL . Fenylättiksyra halogenider inhibera östrogenreceptor (ER )- postive MCF- 7 -celler , men inte ER- negativ bröstcancerceller eller normala bröstepitelceller. Anticancer Drug , 7:288-292 . 1996.

Adam L. , Crépin M. , Savin C , Israël L. natriumfenylacetat inducerar Growth Inhibition och Bcl – 2 Nedreglering och apoptos i MCF7ras celler in vitro och i nakna möss . Cancer Res , 55 : . 5156-5160 . Nov 1995 .

Miller A , Shack S , Samid D. Fenylacetat – inducerad modulering av strålning svar i prostatacancer , bröstcancer adenocarcinom och glioblastom cellinjer : tidsfaktorn och mekanistiska . Proceedings of AACR , Mar 1995 .

Shack S , Liu L , Miller A , Thibault A , Prasanna P , Samid D. Differentiering behandling med hjälp av aromatiska fettsyror Fenylacetat och fenylbutyrat som en alternativ behandling för flera läkemedelsresistentatumörer : in vitro-studier . Proceedings of AACR , Mar 1995 .

Samid D , Hudgins WR , et al . Fenylacetat och derivat : enkla föreningar med komplexa antitumöraktiviteter . Proceedings of AACR , Apr 1994 .

Kolon
Huang Y. , Horvath CM , Waxman S. , återväxt av 5 – fluorouracil – behandlade humana koloncancerceller förhindras genom en kombination av interferon gamma , indometacin , och Fenylbutyrat . Cancer Res. 60 (12) :3200-6 . Jun 15, 2000 .

Sung, MW , och Waxman , S. Chemodifferentiation Behandling med Fluorouracil ( FU ) och fenyl – butyrat ( PB ) i avancerad kolorektal cancer : En fas I-studie . Proceedings of AACR , Apr 1999 .

Huang Y., Waxman S. Enhanced tillväxtinhibering och differentiering av fluordeoxiuridin -behandlade humana kolonkarcinomceller genom fenylbutyrat . Clin Cancer Res , 4 ( 10 ) : . 2503-9 . Oktober 1998 .

Cheng Y. , Lotan D. , Lotan R. Uttryck av en roman Retinoic Acid – inducible Gene ( RAIG01 ) i olika tumörcellinjer samt dess förordning genom Retinoid , Butyrat och Fenylacetat . Proceedings of AACR , Mar 1998 .

Huang Y. , Waxman S. Enhanced p21WAF1 Expression , differentiering och tillväxthämning av mänskliga kolon karcinomcellinjer Resultat från kombinerad behandling med interferon g ( IFNg ) och Fenylbutyrat ( PB ) . Proceedings of AACR , Mar 1997 .

Miller AC , Whittaker A , Thibault A , Samid D. Modulering av strålning svar av humana tumörceller genom differentierings inducerare , Fenylacetat . Int J Radiat Biol , 72:211-218 . 1997 .

Shack S. , Miller A. , Liu L. , Thibault A. , Prasanna P. , Samid D. Sårbarhet av multiresistenta tumörceller till Aromatic fettsyror Fenylacetat och Fenylbutyrat . Clin. Cancer Res. 2:865-872 . Maj 1996 .

Shack S , Liu L , Miller A , Thibault A , Prasanna P , Samid D. Differentiering behandling med hjälp av aromatiska fettsyror Fenylacetat och fenylbutyrat som en alternativ behandling för flera läkemedelsresistentatumörer : in vitro-studier . Proceedings of AACR , Mar 1995 .

Samid D , Hudgins WR , et al . Fenylacetat och derivat : enkla föreningar med komplexa antitumöraktiviteter . Proceedings of AACR , Apr 1994 .
Clarke K. , Feinman R. , Harrison LE . Fenylbutyrat apoptos är förknippad med inaktivering av NF- кB . Proceedings of AACR . Vol. 42 , mars 2001.

Hodgkins
Bar – Ner M , Thibault A , Tsokos M , Magrath IT , Samid D. fenylbutyrat inducerar celldifferentiering och modulerar Espein – Barr virus genuttryck i Burkitts lymfomceller . Clin Cancer Res. 5:1509-1516 , 1999 .

Boudoulas S. , Lush RM . , McCall NA Samid D. Reed E. , Figg WD . Plasmaproteinbindning Fenylacetat och Fenylbutyrat , Två Nya antineoplastiska medel. Ther Drug Monit . , 18:714-720 . Dec 1996 .

leukemi
Gore SD , Carducci MA . Ändra histoner att tämja cancer : cliical utveckling natriumfenylbutyrat och andra histon deacetylace hämmare . Expert Opin Investig Drug , ( 12 ) :2923 – 34 . Dec 2000 .

Maslak P. , Schein D. , riktade terapier för myeloid leukemi . Expert Opin Investig Drugs. 9 (6) :1197-205 Jun 2000 .

. . . . Chung YL , Lee YH , Yen SH , Chi KH , en ny metod för nasofarynxcancer behandling använder fenylbutyrat som en proteinkinas C -modulator : implikationer för radiosensibilisering och EBV – riktad terapi . Clin Cancer Res. 6 (4) :1452-8 . April 2000.

Witzig T.E. , Timm M., Stenson M., Kaufmann S. H. Induktion av apoptos i maligna B- celler genom Fenylbutyrat eller Fenylacetat i kombination med kemoterapeutika . Clinical Cancer Research 6 ( 2 ) : 681-92 . Feb 2000 .

DiGiuseppe JA , Weng LJ , Yu KH , Fu S , Kastan MB , Samid , D. , Gore , SD . Fenylbutyrat – inducerad G1 Gripande och apoptos i myeloidleukemiceller : Struktur – Funktionsanalys . Leukemia 13 (8) :1243-53 . Aug 1999 .

Yu K.H. , Weng L.J. , Gore S.D Augmentation av fenylbutyrat -inducerad differentiering av myeloidleukemiceller Använda all-trans- retinsyra. Leukemia 13 (8) :1258-65 . Aug 1999 .

Lea M.A. , Hodge S. K. , och Randolph V.M. Tillväxtreglering och induktion av histonacetylering med 4 – fenylbutyrat och strukturella analoger . Proceedings of AACR . Vol. 40 , Apr 1999.

Lea M. A. , Hodge , S. K. , Randolph V.M. Induktion av histonacetylering och tillväxt förordning i Eryrthroleukemia celler med 4 – fenylbutyrat och struktur analoger . UMDNJ – New Jersey Medical School , Newark , NJ . Anticancer Res . , 19 (3A) :1971 – 6 . 1999.

Warrell RP , han LZ , Richon V , Calleja E. , Pandolif PP , Terapeutisk inriktning av transkription i APL genom användning av hämmare av histondeacetylas . J Natl Cancer Inst . , 490 (21) :1621-5 . Nov 1998 .

Lista AF , Hematopoietic Stimulering av Amifostin och Natriumfenylbutyrat : Vad är möjligheterna i MDS ? . Leuk Res , Suppl 22 : S7 – 11 . Maj 1998 .

Fu S. , Edenfield J. , Weng LJ , Gore SD . Synergistic Induktion av apoptos i myeloidleukemiceller genom kombination av två Förmodade Differentiering inducerare , Vesnarinone och natriumfenylbutyrat . Proceedings of AACR , Mar 1998 .

Gore Steven D. , Dvorit Samid , och Li – juni Weng Konsekvenser av Förmodade differentiera ombud natriumfenylbutyrat och natriumfenylacetat på proliferation, differentiering och apoptos av primär Neoplastic myeloidceller . Clin Cancer Res. 3:1755-1762 . Oktober 1997 .

Rivero J. A. , Adunyah SE , Ceesay KJ . Fenylbutyrat , Natriumbutyrat och Fenylacetat Affekt av halten av p34cdc2 kinas och PKC i K562 Erythroleukemic Cells . Proceedings of AACR , Mar 1996 .

Weng LJ , Burke PJ , Gore SD. Natriumfenylbutyrat : Potential Skilja Agent för myeloida maligniteter . Proceedings of AACR , Mar 1996 .

Lea MA , Tulsyan N. disharmoniska effekter av butyrat analoger på erytroleukemi celltillväxt , differentiering och histondeacetylas . Anticancer Res. 15:879-883 , 1995 .

Lui L , Bar – Ner M , Weber J , Daniel D , Quain S , Shearer G , Samid D. Förbättring av tumörimmunframkallandeförmåga genom Fenylacetat och derivat : förändringar i ytantigener och tumörhärrörande immunosuppressiva faktorer . Proceeding of AACR , Apr 1994.

Ring CDRT , Stenson MJ , Witzig TE . Effekter av Fenylacetat på celler från patienter med B – kronisk lymfatisk leukemi . Luk Lymfom . , 14:145-149 , 1994 .

Samid D. , Yeh A. , Prasanna P. Induktion av erytroiddifferentiering och fetalt hemoglobin i humana leukemiceller behandlade med Fenylacetat . Blod . 80 : 1576-1581 , sep 1992.

Samid D , Shack S , Myers CE . Fenylacetat i undertryckande av prostata adenocarcinom celltillväxt och invasion människa . Proceedings of AACR , maj 1992 .

Samid D , Shack S , Myers CE , Prasanna P. Phenyl – acetat , en roman inducerare av tumörcelldifferentiering. Proceedings of AACR , maj 1992 .

Samid D , Shack S , Sherman LT . Fenylacetat : En roman giftfri inducerare av tumörcelldifferentiering. Cancer Res. 1988-1992 . Apr 1992 .

Samid D , Shack S , Yeh TJ , Sherman LT . Induktion av tumörcelldifferentieringgenom ogiftiga fenylderivat . Proceedings of AACR , maj 1991 .

Samid D , Yeh TJ , Shack S. interferon i kombination med antitumourigenic fenylderivat : förstärkning av IFNa -aktivitet in vitro . Br J Haematol , 79 ( suppl 1 ) :81 – 83 . 1991.

Prostata
Reynolds S. , Cederberg H. , Chakrabarty S. Hämmande effekt 1-0 ( 2 metoxi ) hexadecyl glycerol och Fenylbutyrat o de maligna egenskaper prostatacancerceller mänskliga . Clinical & Experimental Metastas . 18 : 309-312 . Dec 2000 .

Ng AY , Bales W , Veltri RW . Fenylbutyrat – inducerad apoptos och differentierade uttryck av Bcl – 2 , Bax , p53 och Fas i prostata cancercell lins mänskliga . Analytisk och kvantitativ cytologi och histologi , 45-54 . Jun 1999 .

Veltri RW Bales WD , strålkastare S, Vesella RA, Ng AY . Effekt av fenylbutyrat om i uttryck av prostata associerade tumör biomakers . Proceedings of AACR . , Vol . 40 , Apr 1999.

Ludeman , S. M. , Carducci , M. A. Springer , et al . Analoger av fenylbutyrat som Mekanistiska Probes av differentiering . Proceedings of AACR , Apr 1999 .

Melchior SW , brun LG , Figg WD , Quinn JE , Santucci RA , Brunner J , Thuroff JW , Lange PH , Vessella RL . Effekt av fenylbutyrat på proliferation och apoptos i humana prostatacancerceller in vitro och in vivo . Int . J. Oncol . , 14:501-508 , 1999.

Gao M , Ossowski L , Ferrari AC . Molekylära mekanismer för fenylbutyrat inducerad apoptos i prostatacancerceller . Proceedings of AACR . , Vol . 39 Mar 1998 .

Yang Q, Tong K, David- Beabes G, Meeker A, Carducci MOR. Fenylbutyrat (PB ) inducerar cyklinberoende kinas regulatorer , trycker toposiomerase 11a och hämmar telomerasaktivitet i human prostatacancer (PCA) . Proceedings of AACR . , Vol . 39 Mar 1998 .

Carducci M. , Bowling MK , Eisenberger M. , Sinibaldi V. , Chen TL , Noe D. , Grochow L. , Donehower R. Fenylbutyrat ( PB ) för behandlingsresistenta solida tumörer . Fas I Utvärdering av kontinuerlig oral PB exponering . Proceedings of AACR , Mar 1998 .

Cheng Y. , Lotan D. , Lotan R. Uttryck av en roman Retinoic Acid – inducible Gene ( RAIG01 ) i olika tumörcellinjer samt dess förordning genom Retinoid , Butyrat och Fenylacetat . Proceedings of AACR , Mar 1998 .

Hamilton G , Haberl I, Jager W , et al . Fenylacetat och natriumselenit in vitro ökar cellskador som induceras i PC3 prostatacancerceller genom förbehandling med campthotecines . Proceedings of AACR , 39:527 . 1998.

Tong KP , David – Beabes G , Meeker A , Bucci J , DeWeese T , Carducci MA . Fenylbutyrat ( PB ) har pleiotropa effekter på gen transkription och hämmar telomeras -aktivitet i human prostatacancer . Konferens om differentiering Therapy , oktober 1997 .

Melchoir S , Brun L , Quinn J , Santucci R , Lange PH , Vesella RA . Effekter av fenylbutyrat på cell -och apoptos i prostatacancerceller humana . Proceedings AACR . , Vol . 38 , Apr 1997.

Carducci MA , Bowling MK , Eisenberger M , Sinibaldi V , Chen T , Noe D , Growhow L , Donehower R. Fenylbutyrat ( PB ) för refraktära solida tumörer : Fas I klinisk och farmakologisk utvärdering av intravenös och oral PB . Anticancer Res. 17:3921-3982 , 1997 .

Miller AC , Whittaker A , Thibault A , Samid D. Modulering av strålning svar av humana tumörceller genom differentierings inducerare , Fenylacetat . Int J Radiat Biol , 72:211-218 . 1997 .

Boudoulas S. , Lush RM . , McCall NA Samid D. Reed E. , Figg WD . Plasmaproteinbindning Fenylacetat och Fenylbutyrat , Två Nya antineoplastiska medel. Ther Drug Monit . , 18:714-720 . Dec 1996 .

Carducci M. , Bowling M. , Eisenberger M. , Sinibaldi V. , Simons J. , Chen T. , Noe D. , Grochow L. , Donehower R. Fenylbutyrat ( PB ) för refraktära solida tumörer : En fas I klinisk och Farmakologisk Utvärdering . Proceedings of AACR , Mar 1996 .

Melchoir S , Sten B , Santucci R , Brown L , Sann L , Daniel J , Lange P , Vesella RA . Differentiering inducerar Fenylacetat och fenylbutyrat och deras effekter in vitro och på avancerad prostatacancer ( CaP ) xenograftmodell LuCaP 23.1 . Proceedings of AACR . , Vol . 37 Mar 1996 .

Tong KP , DeWeese TL , Mansfield EP , Carducci MA . Nya insikter phenylbutyrate bioaktivitet i human prostatacancer . Proceedings of AACR . , Vol . 37 Mar 1996 .

Danesi R , Nardini D , Basolo F , Del Tacca M , Samid D , Myers CE . Fenylacetat inhiberar isoprenylation och tillväxten av androgenoberoendeLNCaP- prostatacancerceller transfekterade med den T24- Ha-ras -onkogenen . Mol . Pharmacol . , 49:972-979 , Mar 1996.

Carducci MA , Nelson J , Chan -Tack K , Ayyagari S , Sweatt W , Campbell P , Nelson W , Simons J. fenylbutyrat inducerar apoptos i human prostatacancer och är mer potent än Fenylacetat . Clin Cancer Res . , 2:379-387 , Feb 1996.

Pineau T. , Hudgins W. , Liu L. , Chen L. , Sher T. , Gonzales F. , Samid D. Aktivering av en Human peroxisomproliferator – aktiverad receptor av antitumörmedlet Fenylacetat och dess analoger . Biochemical Pharmacol. 56:659-667 . 1996.

Bowling MK , Nelson JB , Tong KP , Simons JW , Eisenberger MA , Sinibaldi V , Donehower RC , Carducci MA . Biomarkör svar hos män med avancerad prostatacancer ( PCA ) till infusion fenylbutyrat ( PB ) . Proc. Am . Soc . Clin. Oncol , 15 : . A43 , 1996.

Väggar R , Thibault A , Lui L , Trä C , Kozlowski JM , Figg WD , Sampson ML , Elin RJ , Samid D. differentiera agent Fenylacetat ökar prostataspecifikt antigen produktion av prostatacancerceller . The Prostate , 29:177-182 . 1996.

Ayyagari S , Sweatt W , Campbell P , Nelson W , Simins J , Carducci MA . Fenylbutyrat , en ny förening för mänskliga prostatacancerbehandling, inducerar apoptos och har cytotoxiska effekter mer potenta än Fenylacetat . Clin Cancer Res , 2 (2) :379-87 . 1996.

Hamilton G , Haberl I, Theyer G , Baumgartner G , Wenzl E. In vitro känslighet Fenylacetat – inducerad cancer – härledda cellinjer till antracykliner och camphothecines . Proceedings of AACR , Mar 1995 .

Miller A , Shack S , Samid D. Fenylacetat – inducerad modulering av strålning svar i prostatacancer , bröstcancer adenocarcinom och glioblastom cellinjer : tidsfaktorn och mekanistiska . Proceedings of AACR , Mar 1995 .

Trä C , Sensibar J , Lee C , Kozlowski J. Fenylacetat och fenylbutyrat främjar cellulär differentiering genom nedreglering av androgen receptorn och BCI – 2 nivåer i prostatacancer cellinje LNCaP . Talan om AACR , 36 : A3831 , Mar 1995.

Thibault A , Samid D , Cooper M , Figg W , et al . Fas I- studie av Fenylacetat två gånger dagligen till patienter med cancer . Cancer, 75:2932-2938 , Feb 1995.

Carducci MA , Ayyagari S , Sweatt W , Campbell P , Nelson W , Simons J. Fenylbutyrat , en ny förening för human prostatacancer , inducerar apoptos och har cytotoxiska effekter mer potent att Fenylacetat . Proceedings of AACR , 36:392 , 1995 .

Hudgins W. , Shack S. Myers C. , Samid D. Cytostatikum aktivitet i Fenylacetat och derivat mot tumörceller : Korrelation med Lipofilicitet och hämning av protein prenylering . Biochemical Pharmacol. 50:1273:1279 . 1995 .

Samid D , Hudgins WR , et al . Fenylacetat och derivat : enkla föreningar med komplexa antitumöraktiviteter . Proceedings of AACR , Apr 1994 .

Thibault A. , Cooper M. , Figg W. , Venzon D. En fas I och farmakokinetiska studier av intravenös Fenylacetat hos cancerpatienter . Cancer Res. 54:1690-94 . Apr 1994 .

Figg W , Väggar R , Cooper M , Thibault A , Sartor O , McCall N , Myers C , Samid D. In vitro antitumöreffektav hydroxiurea på hormonrefraktär prostatacancerceller och dess potentiering av fenylbutyrat . Anticancer Drugs, 5:336-342 , 1994 .

Samid D , Shack S , Myers CE . Selektiv tillväxt gripanden och fenotypisk återgång av prostatacancerceller in vitro genom giftfritt farmakologiska koncentration av Fenylacetat . J. Glin. Invest . , 91:2288-2295 , maj 1993.

Trä CG , Sensiber J , Lee C , Kozowski JM . Fenylacetat och fenylbutyrat främjar cellulär differentiering i prostatacancer system mänskliga . Proceedings of AACR , maj 1991 .

Samid D , Yeh TJ , Shack S. interferon i kombination med antitumourigenic fenylderivat : förstärkning av IFNa -aktivitet in vitro . Br J Haematol , 79 ( suppl 1 ) :81 – 83 . 1991.

Pili R. Lantz J. , Kruszewski MP . , Weeraratna A. , Carducci MA . Molekylära mekanismer för antitumöreffekten av fenylbutyrat och 13 -cis-retinsyra och sekvensberoendeeffekt i kombination med paklitaxel. Proceedings of AACR . Vol. 42 , mars 2001.

Hud
Boudoulas S. , Lush RM . , McCall NA Samid D. Reed E. , Figg WD . Plasmaproteinbindning Fenylacetat och Fenylbutyrat , Två Nya antineoplastiska medel. Ther Drug Monit . , 18:714-720 . Dec 1996 .

Liu L. , Hudgins R. Miller A. , Samid D. et al Transcriptional uppreglering av TGF – a från Fenylacetat och fenylbutyrat förknippas med differentiering av humana melanomceller . Cytokin. , 7:449-456 , Jul 1995.

Hudgins W. , Shack S. Myers C. , Samid D. Cytostatikum aktivitet i Fenylacetat och derivat mot tumörceller : Korrelation med Lipofilicitet och hämning av protein prenylering . Biochemical Pharmacol. 50:1273:1279 . 1995 .

Samid D , Hudgins WR , et al . Fenylacetat och derivat : enkla föreningar med komplexa antitumöraktiviteter . Proceedings of AACR , Apr 1994 .

Liu L. , Shack S. , Stetler – Stevenson W. , Hudgins W. , Samid D. differentiering av odlade humana melanomceller inducerade av Aromatic fettsyror Fenylacetat och Fenylbutyrat . J. Invest. Dermatol . , 103:335-340 . 1994 .

Samid D , Yeh TJ , Shack S. interferon i kombination med antitumourigenic fenylderivat : förstärkning av IFNa -aktivitet in vitro . Br J Haematol , 79 ( suppl 1 ) :81 – 83 . 1991.

ÖVRIGT CANCER RESEARCH
Bone
Lea MA . , Randolph VM . Induktion av rapporterade genuttryck av hämmare av histondeacetylas . Anticancer Res . 18 (4A) :2717 – 22 . Juli-augusti 1998.

Lea M.A. , och Randolph V.M. Histon hyperacetylering som en verkningsmekanism för fenylbutyrat på cancerceller . Proceedings of AACR . Vol. 39 Mar 1998 .

Shack S. , Chen L. , Miller A. , Danesi R. , Samid D. Ökad känslighet för ras- tranformed celler till Fenylacetat förknippas med Hämning av p21ras Isoprenylation och fenotypisk Återgång . Int . J. Cancer . , 63:124-129 . 1995 .

livmoderhalscancer

Gastric