PD 801 och extrakt på ipe roxo

Tester på ipe roxo extrakt

https://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3afile=viv_XdEQA9&server=pvlbsrch13&v%3astate=root%7croot&url=https%3a%2f%2fmedlineplus.gov%2fdruginfo%2fnatural%2f647.html&rid=Ndoc0&v%3aframe=redirect&v%3aredirect-hash=c81629c7715cd4756f3643d4793186f8&

https://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3afile=viv_XdEQA9&server=pvlbsrch13&v%3astate=root%7croot&url=https%3a%2f%2fwww.nlm.nih.gov%2fbsd%2fpubmed_subsets%2fdiet_strategy.html&rid=Ndoc1&v%3aframe=redirect&v%3aredirect-hash=55844d387a76a3570e57b0e94457a97e&

https://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3afile=viv_XdEQA9&server=pvlbsrch13&v%3astate=root%7croot&url=https%3a%2f%2fwww.nlm.nih.gov%2fmesh%2f2017%2fdownload%2f2017MeshTree.pdf&rid=Ndoc2&v%3aframe=redirect&v%3aredirect-hash=552bd5bbff59c5711845decfaeb7551d&

https://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3afile=viv_XdEQA9&server=pvlbsrch13&v%3astate=root%7croot&url=https%3a%2f%2fwww.nlm.nih.gov%2fbsd%2fpubmed_subsets%2fcomp_med_strategy.html&rid=Ndoc3&v%3aframe=redirect&v%3aredirect-hash=c4eff3d6a6cc4d2ce67f86c750ba647e&

https://www.nlm.nih.gov/bsd/pubmed_subsets/comp_med_strategy.html

https://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3afile=viv_XdEQA9&server=pvlbsrch13&v%3astate=root%7croot&url=https%3a%2f%2fwww.nlm.nih.gov%2fmesh%2f2012%2fmesh_trees%2fB01.html&rid=Ndoc4&v%3aframe=redirect&v%3aredirect-hash=416e284d45645be299a9a5b999553516&