PD 1001- ett extrakt av ipe roxo

Med hälsoeffekter

Indiante tabebuia aldevandea extrakt som drickes som ett vanligt te med hälsofördelar
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27923905
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27853840
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27159671
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27539320
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454549
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27352388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26779946
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26718788
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26703544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26451712
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26173397
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25891355
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25663088
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25446588

bot mot cancer
Meksnismerna bakom Ipe Roxo
bot mot cancer
Meksnismerna bakom Ipe Roxo

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25299819
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24505400
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24236576
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24236576
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24035227
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/237776
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23746950
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23727782
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23010281
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22969019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23047252
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22955001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22888300
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22825254