natrium tri butyrate sodium salt

ancerforskning
Brain – bröst – Colon – Hodgkins – Leukemia – Prostate – Skin
 

Diverse Cancer Research
Bone – Cervical – Gastric – Head & Neck – Intestinal – Kidney – Lung –
Nervsystemet – Ovarian – bukspottskörteln – Renal – Thyroid – Allmänt
 

Sicklecellanemi, talassemi och Cooley anemi
Utdrag ur böcker och artiklar
 

Urea cykel Disorder / ornitintranskarbamylasbrist
Utdrag ur böcker och artiklar
 

Benign prostatahyperplasi (BPH) 

cystisk fibros
Utdrag ur böcker och artiklar
 

Andrenoleucodystrophy (ALD)
Utdrag ur böcker och artiklar
 

Diverse 

CANCERFORSKNING 

Hjärna 

Samid D., Wells M. Greene ME, Shen, W., Palmer CN, Thibault, A. peroxisomproliferator-aktiverad receptor gamma som en roman mål i cancerterapi: bindning och aktivering av en aromatisk fettsyra med klinisk antitumöraktivitet. Clin Cancer Res. 6 (3): 933-41. Mar 2000. 

Ozawa T., Lu R.M., Hu L.J., Lamborn K.R., Prados M.D., och Deen D.F. Radiopetentiation av humana hjärntumörceller genom natriumfenylacetat. Elsevier, Cancer Letters, 142 (1999). 139-142, Mar 1999. 

Chang SM, Kuhn JG, Robins HI, Schöld SC, Spence AM, Berger MS, Mehta MP, Bozik ME, Pollack I, Gilbert M, Rankin C, Prados MD. Fas II-studie av fenylacetat i patienter med återkommande malignt glimoa: en nordamerikansk hjärntumör Consortium rapport. J Clin Oncol 17:. 984-990, Mar 1999. 

Pelidis M.A., Carducci M.A., Simons J.W. Cytotoxiska effekterna av fenylbutyrat på humana neuroblastom cellinjer. Int. . J. Oncol, 12 (4): 889-93. Apr 1998. 

Englehard H., Homer R.J., Duncan H., Rozental J. hämmande effekten av fenylbutyrat på spridning, morfologi, migration och invasions av malignt gliom celler. . J. Neuro-Oncol, 37: 97-108, Apr 1998. 

Lau CC., Parikh S., Li X.N., Chow C. Jung H.L., Blaney S. Differentiering Induktion i medulloblastom cellinjer av fenylbutyrat. Proceedings of the AACR, Mar 1998. 

Sidnell N, Chang B, Yamashiro JM, Wada RK. Transkriptionell uppreglering av retinsyrareceptor b (RAR b) expression genom Fenylacetat i humana neuroblastomceller. Exp. . Cell Res, 239: 169-174, 1998. 

Pelidis MA, Carducci MA, Simons JW. Integration av natriumfenylbutyrat i neuroblastom terapi. Int J Oncol, 12 (4): 889-93. 1998. 

Engelhard H., Duncan H., Rozental J. fenylbutyrat Down-modulerar Glioblastoma Cell invasiv och Expression av fosforylerat Retinoblastoma Protein, c-myc och urokinas. Proceedings of the AACR, Mar 1997. 

Liu L., Kulkarni M., Thibault A., Samid D. nedreglering av cyklin D1 uttryck i humana gliomceller av differentiering inducerare Fenylacetat och fenylbutyrat. Proceedings of the AACR, Mar 1997. 

Serabe B., Adamson P., Wolfe R., Balis F., et al. Fas I-studie och farmakokinetiska (PK) Studie av fenylacetat (PA) Med tanke på som en 28-dagars kontinuerlig infusion (CIVI) hos barn. Proceedings of the AACR, Mar 1997. 

Wada RK, Huang J., Yamashiro J., Shimoda L., Sidell N. kombinationsbehandling med retinoinsyra och Fenylacetat inducerar differentiering och N-myc Nedreglering i en resistent neuroblastomcellinje. Proceedings of the AACR, Mar 1997. 

Lu RM, Ozawa T, Hu LJ, Prados MD, Deen DF. In vitro cytotoxicitet och radiopotentiation av fenylacetat i humana hjärntumörceller. Proceedings of the AACR., Vol. 38, Mar 1997. 

Miller AC, Whittaker A, Thibault A, Samid D. Modulering av strålningssvaret hos humana tumörceller genom de differentierings inducerare, fenylacetat. Int J Radiat Biol, 72: 211-218. 1997. 

Boudoulas S., Lush RM., McCall N.A., Samid D. Reed E., Figg WD. Plasmaproteinbindningen av fenylacetat och fenylbutyrat, Två Nya antineoplastiska medel. Ther Drug Monit, 18:. 714-720. Dec 1996. 

Pelidis MA, Carducci MA, Simons JW. Integration av natriumfenylbutyrat i neuroblastom terapi. Proceedings of ASCO, Vol. 15A. Maj 1996. 

Pineau T., Hudgins W., Liu L., Chen L., Sher T., Gonzales F., Samid D. Aktivering av en mänsklig peroxisomproliferator-aktiverad receptor av antitumörmedlet Fenylacetat och dess analoger. Biochemical Pharmacol, 56:. 659-667. 1996. 

Prasanna P., Thibault A., Liu L., Samid D. Lipid Metabolism som ett mål för Brain cancerterapi: synergistisk aktivitet av lovastatin och natriumfenylacetat mot humana gliomceller. J. Neurochem ,. 66: 710-716. 1996. 

Prasanna P., Shack S., Wilson V., Samid D. Fenylacetat i Chemoprevention: in vitro och in vivo Undertryckande av 5-aza-2′-deoxicytidin-inducerad Carcinogenesis. Clin Cancer Res, 1:. 865-871, augusti 1995. 

Liu L, Shack S, Stetler-Stevenson WG, Hudgins WR, Samid D. Mutant p53 som ett mål av fenylacetat i human glioblastom. Proceedings of the AACR, Mar 1995. 

Miller A, Shack S, Samid D. Fenylacetat-inducerad modulering av strålning svar i prostatacancer, bröstcancer adenokarcinom och glioblastom cellinjer: tidsfaktorn och mekanistiska. Proceedings of the AACR, Mar 1995. 

Thibault A, Samid D, Cooper M