ipe roxo, pfaffia och akupunktur.

Var 100 % invalid

Tillbaka till livet. Mona kunde tala skriva och gå efter behandlingarna.

Akupunktur, ipe roxo och pfaffia blev Monas räddning.
Unikt i medicinhistorien .70 % av hjärnan bortopererad.
Mona hade arbetat som lektor innan trafikolyckan , hennes kunskaper fanns kvar och hon fungerade bra efter behandlingarna.