ipe roxo blogg

frisk av bark

Stigs Hemsida

Välkommen
Sid-översikt
Våra bröder råttorna
Vatten å Salt
Salt. Mer om salt
Lapacho
MSM
Mer

Lapacho – Pau D’Arco

Kanske ett av de bästa alternativa medel mot Cancer?
Hur som helst är det relativt enkelt att hantera för daglig använding i kanske lång tid.

Från: Lapacho: Ancient Herb, Modern Miracle med lite maskinöversättningshjälp 😉

Rätt Lapacho och rätt tillverkning!

Generellt sett kommer den bästa Lapacho från tillverkare som specialiserat sig på denna ört.

I Europa kommer det mesta te och örtte från tyska leverantörer, och jag är själv ganska trygg med dem. Större volymer handlar jag direkt därifrån.

Tillredning.
Lapacho ska inte koka, men endast sjuda.
Då de viktiga beståndsdelar först utskiljs efter 8 minuter, är detta minimumtiden det ska dra.

Tillredning av Lapacho för bästa effekt

2 liter vatten och 8-9 rågade matskedar Lapacho värms upp.
Låt sjuda (Ca 90 °C) i 10 min. Koka icke! Efter den sjudit färdigt tas kannan bort från värmen, häll i lika mycket Yerbamate och en nypa mald Stevia och låt det dra 15 min. Drick 6-8 stora muggar om dagen.

BESKRIVNING

Lapacho är en vintergrönt träd, med rosiga färgade blommor, som tillhör Bignonia familjen. Nästan 100 arter av Lapacho träd är kända, men endast ett fåtal av dessa ger högkvalitativa material, och det tar mycket skickliga samlare att avgöra skillnaden. (Hälften eller mer av slaget som deltar i att föra hög kvalitet Lapacho till marknaden är att hitta och behålla kvalificerade samlare.)

Den medicinska delen av trädet är barken, speciellt innerbarken Plömen, kallas floem (uttalas Floam). Användningen av helt bark, som innehåller den död ved, späder ut den naturliga aktiviteten av materialet.

Man skiljer mellan Lapacho Colorado (röd Lapacho-IPE roxo) (scarlet blommor) och Lapacho morado (lila Lapacho) som växer i kallare klimat som högt uppe i Anderna, och höjder i Paraguay. Nya rön tyder på att dessa två varianter av Lapacho besitter överlägsna medicinska egenskaper, med en lätt bugning går till lila som bäst av alla.

BESTÅNDSDELAR

De flesta av de kemiska analyserna av Lapacho har utförts på kärnveden av trädet, snarare än på floem, eller innerbarken som används i medicinskt syfte. Det är oklart varför detta har inträffat. En orsak kan vara att kärnved innehåller tillräckligt mängder av ett par viktiga beståndsdelar, huvudsakligen lapachol och tabebuin, för att tillfredsställa de nuvarande forskningsintressen.

När den terapeutiska aktiviteten hos dessa beståndsdelar har undersökts grundligt, kanske forskarna kommer att vända sin uppmärksamhet mot floem. Fram till dess är det förmodligen säkert att anta att den levande bark innehåller en liknande uppsättning av aktiva beståndsdelar som kärnved plus några andra som gör den mer effektiv och skulle stå för den levande bark är större popularitet som en folkmedicin.

Traditionellt, som alla som väljer att undersöka växtbaserade litteraturen av världen kan kontrollera, är det den levande barken på en växt, speciellt ett träd eller en buske, som används i medicinskt syfte – ej kärnveden. Anledningen är enkel: de näringsämnen och representativa familjer av kemiska ämnen som används för att upprätthålla liv av trädet finns i störst koncentration i kambiumskiktet och floem av levande bark.

Livsprocesser en mogen träd utförs i den tunna korridor som ligger mellan den yttre barken och den inre kärnveden. Dra barken av ett träd och du kommer att märka fuktiga, mycket tunna skikt av vävnad som verkar strimla när plockas med händerna. Detta är kambiumskiktet. Dess syfte är att skapa nya träd vävnader, såsom floem, genom celldelning. De nyaste, yngsta floemceller är precis utanför cambium. Som ny floem sätts är äldre celler krossas och pressas in i barken.

Yngre, nyare celler läggs på insidan av kambiumskiktet kallas xylem. Nyare xylem kallas splintved; äldre xylem krossas och pressas in i hjärtat av trädet. Det är strider därför känt som kärnveden. De aktivt ledande vävnaderna i ett träd är de tunna skikten av färsk xylem och floem på varje sida av kambium.

Den yttre bark och kärnved är i huvudsak inaktiva material som bara tjänar till att ge styrka till trädet. Urskillningslöst att kombinera äldre, mindre aktiva lager av bark och träd med de yngre, levande vävnader resulterar i en dramatisk utspädning aktiv beståndsdel och medicinska värde. Ändå är det en vanlig praxis.

Lapachol är bara en av ett antal växtsubstanser som kallas napthaquinones (N-faktorer) som förekommer i Lapacho. Antrakinoner, eller A-faktorer, utgör en annan viktig klass av föreningar. N-faktorerna är inte vanligt, utom i växtbaserade tonika. Sällan gör både N- och A-faktorer förekommer i samma art. Flera av de anmärkningsvärda egenskaperna hos lapacho kan bero på en sannolik samverkan mellan A- och N- faktorer.

Quercitin, xloidone och andra flavonoider är också närvarande i Lapacho; dessa otvivelaktigt bidra till anläggningens effektivitet vid behandling av tumörer och infektioner .

FOLKLORE

Indianerna i Brasilien, norra Argentina, Paraguay, Bolivia och andra sydamerikanska länder har använt lapacho för medicinska ändamål i tusentals år; Det finns indikationer på att dess användning kan faktiskt ante-date Inkafolket. Före tillkomsten av den spanska, Guarani och Tupi-Nambo stammar, i synnerhet, används stora mängder Lapacho te. I den höga Anderna, Callawaya, Quechua, Aymara och andra stammar som används Lapacho ( ”taheebo” till dem) för många sjukdomar.

Lapacho appliceras externt och internt för behandling av feber, infektioner, förkylningar, influensa, syfilis, cancer, andningsproblem, hud sår och bölder, dysenteri, mag-tarmproblem av alla slag, försvagande tillstånd såsom artrit och prostatit, och cirkulationsstörningar. Andra tillstånd enligt uppgift har blivit botade med Lapacho inklusive lupus, diabetes, Hodgkins sjukdom, osteomyelit, Parkinsons sjukdom och psoriasis.

Det används för att lindra smärta, döda bakterier, öka flödet av urin, och även som ett motgift mot gifter. Dess användning på många sätt paralleller som av immunstimulerande medel echinacea på denna kontinent och ginseng i Asien, med undantag för att dess talan tycks överträffa dem både i fråga om dess potential som cancerbehandling. Guarani, Tupi och andra stammar kallas lapacho trädet ”Tajy,” som betyder ”att ha styrka och kraft” eller helt enkelt ”den gudomliga träd.”

Moderna Guaraniindianer föredrar lila Lapacho, men även använda den röda Lapacho. Och de använder endast den inre delen av barken.

Användningen av Lapacho är inte begränsat till tropiska länder. En jugoslaviska vetenskapsman, Voislav Todorovic, hävdar att han har funnit bevis för att växten användes av vikingarna och ryssarna. Han hävdar också att en rysk kemist (i slutet av 1800-talet) tillverkade en tandkräm som innehöll Lapacho som skulle ha varit mycket effektiv i att förebygga karies.

TIDIGT vetenskapligt arbete

Forskning om Lapacho har pågått under en lång tid. E. Paterno isolerade den aktiva beståndsdelen, lapachol i 1884. I 1896, fann SC Hooker den kemiska strukturen av lapakol och LF Fieser syntetiserade ämnet i 1927! Så det skulle vara ett misstag att kalla Lapacho en modern upptäckt.

Redan i 1873 var läkare medvetna om den helande verkan av Lapacho. Dr. Joaquin Almeida Pinto skrev under detta år ”, Pau D’Arco: medicinska egenskaper: föreskrivna som en feber reducer, barken används mot magsår, även används för venereal och reumatiska sjukdomar och speciellt användbar för hudsjukdomar, speciellt eksem, herpes och skabb.

En annan tidig läkare, Dr. Walter Accorsi rapporterade att Lapacho” eliminerat smärta som orsakas av sjukdomen (cancer) och multiplicerar kroppens produktion av röda blodkroppar. ”

Emellertid började vetenskapen om Lapacho ordentligt med arbete på Theo Meyer i Argentina som försökte i årtionden utan större framgång att övertyga den medicinska världen av värdet av Lapacho för infektioner och cancer. Data från sitt laboratorium är häpnadsväckande när det gäller framgång observerats vid tillämpningen av ört i dussintals olika typer av cancer.

En stor del av Meyers arbete var primitivt av moderna forskningsstandarder; de flesta av den saknade tillräckliga kontroller och statistisk utvärdering. Men det stora huvuddelen av det är bra bevis för effekten av Lapacho. Meyer era slutade vid sin död 1972, med den vetenskapliga världen kvar fortfarande till stor del övertygad om nyttan av lapacho som en modern medicinskt medel.

Kanske det viktigaste Meyer åstadkom, ur vetenskaplig synvinkel, var att föra Lapacho att uppmärksamma resten av världen, för att extrahera växten från djungeln i Amazonas, och meddela, ”Här är en huskur med stor potential för hela mänskligheten. ”

Oberoende av Meyer:

Upptäckten att växten hade makt att bota cancer gjordes för omkring 25 år sedan, när en familj från San Paulo hade en fest efter en resa till Rio de Janeiro. Vid kvällsmaten, berättade de om en släkting – en flicka – som hade haft cancer. Läkarna var maktlösa och hade sagt till flickan och hennes föräldrar att hon inte hade lång tid att leva.

En kvinnlig släkting vände sig till en medicinman i en indianstam. Han berättade för henne att cancer kan botas med en dryck gjord av barken av ett visst träd. Medicinmannen gav damen en liten påse med denna bark. Den unga flickan och hennes föräldrar trodde ursprungligen inte på medicinmannen, men så hände det att den unga flickan hade en konstig dröm.

I drömmen såg hon en munk som sa: ”-Drick te av barken som indianen har gett dig. Du kommer att bli bra” I början lade flickan ingen vikt vid detta, men när hennes tillstånd förvärrades, upprepades drömmen. Till slut bestämde hon sig för att prova teet. Smärtan försvann och uppmuntrade av resultaten, drack hon teet varje morgon. Innan en månad hade gått, var hon frisk och hennes föräldrar fick veta av läkarna att det nu inte fanns några spår av cancer.

En av de mest intresserade gäster på festen var läkaren Orlando Santi från närliggande sjukhus i Santo Andre. Han bad om att få lite av teet och lämnade tidigt för att gå direkt till det kommunala sjukhuset i Santo Andre, där hans bror var döende i cancer. Han hade fått kirurgisk behandling, men utan positiva resultat. Läkarna fann hans tillstånd hopplös.

Under sina medicinska studier, lärde Dr Santi att det var nödvändigt att undersöka varje okänd medicin, den typ som användes av indianer, innan man kunde tänka på att använda den. Han hade lärt sig att man först måste extrahera växtens aktiva ingredienser och prova dem i labbet. Slutligen skall medicin patenteras och produktion flyttas till ett erkänt läkemedelsföretag.

Först då, när medicinen hade kommit ut på marknaden, kan du använda den på en patient. Annars anklagas en läkare för kvacksalveri. Uppenbarligen är detta rätt inställning, enligt medicinska auktoriteter i Brasilien och i hela världen, även om erkänd farmaceutisk medicin dödar tusentals människor varje år.

Lyckligtvis beslutade läkaren att strunta dessa regler. Han tog i stället barken, kokade den i vittvin, blandade den varma vätskan med apelsinjuice och lät sin bror dricker det på fastande mage. Som genom ett under upphörde patientens smärta, och han kunde sova lugnt. Efter en månads behandling med te, var han ute från sjukhuset. En grundlig undersökning visade inga spår av cancer.

Efter denna överraskande utveckling, beslutade läkarna vid kommunala sjukhuset i Santo Andre att bryta mot reglerna till förmån för andra cancerpatienter, och de började att behandla dessa patienter vars sjukdom var långt framskriden. Detta hände i slutet av 1960. Sedan dess har läkarna på sjukhuset funnit att smärtan hos patienter med leukemi eller annan cancer har försvunnit inom några timmar efter att de fått avkok från IPE Roxo innerbark.

De upptäckte också att efter 30 dagars behandling med detta läkemedel visade de flesta patienter inte längre symptom på den fruktade sjukdomen. Samtidigt noterade de att många andra sjukdomar som cancerpatienter hade (diabetes och gikt, till exempel) försvann snabbare än cancer. Läkare blev förvånad ..

Sedan slutet av 1960, har barken använts rutinmässigt på sjukhus i Santo Andre vid behandling av leukemi och andra sjukdomar, där man misstänker att viruset är orsaken. Båda hälsokostbutiker, såsom apotek i Brasilien saluför denna bark. I Danmark finns det att köpa på de flesta apotek, hälsokostaffärer och i materialisten.

”O Cruzero” en seriös veckotidning i Rio de Janeiro, hade den 18 och 25 April 1967 två långa, illustrerade artiklar, som handlade om detta läkemedel och sjukhuset i Santo Andre. På en av bilderna kan du se ett diagram som hänger över en patients säng. Under finns patientens namn, ålder och diagnostiserat med lungcancer, och under behandling med handskrivna bokstäver: Pau D’arco (IPE Roxo).

En annan bild visar en lång kö, främst kvinnor som väntar på att få utlämnad ett litet paket med bark i pulverform och en skylt som förklarar, att endast de som tillhör lokalbefolkningen har rätt till gratis medicin från sjukhuset. De lokala läkarna betalar medicinen ur egen ficka och två sjuksköterskor använder sin fritid för att dela ut den.

En av läkarna, professor Wallet Accost, konstaterade: ”-Från de första experimenten med detta läkemedel, lärde jag mig två viktiga saker som ger mig idén att bota cancer: Först: IPE Roxo eliminerar smärta som orsakas av sjukdomen. Det andra är att det ökar antalet av röda blodkroppar, och det väckte vår överraskning!

Denna bark läker ut allt: Sår, diabetes, gikt, etc. Det som förvånade mig mest var den korta tid som behövdes för att bota. För nästan alla sjukdomsfall på mindre än en månad. En av mina barndomsvänner, som bor i en by som heter Itu, hade en sjuk hustru som var döende på grund av cancer. Hon hade opererats fem gånger utan framgång.

En dag efter behandling med IPE Roxo sov hon lugnt, och hon återhämtade sig snabbt. Det är nu flera år sedan och hon är fortfarande frisk. Doktor Octaviano Gaiarsi, en annan läkare på sjukhuset. ”Det är inte mitt jobb att följa olika patienter på sjukhuset, men många av mina kolleger har berättat för mig om diabetes, benmärgsinflammation och även cancer har blivit botade.

Personligen känner jag fall av anemi som har blivit botade och sår läkte på några veckor eller en månad. En patient, som hade obotlig beninflammation, men som botades med IPE Roxo, överlämnades till mig av sjukhusets chef Dr Nordelli. Vi hade också ett fall av långt avancerad leukemi – 240.000 vita blodkroppar per kubikmillimeter blod.

Efter en månads behandling hade antalet vita blodkroppar sjunkit till 20.000, vilket är normalt. Detta fall var annars dödligt. ”Efter de första artiklarna i ”O CRUZERIO” förbjöds läkare på sjukhuset för att uttala sig om sjukhusets verksamhet utan tillstånd från Santo Andres kommunalråd. Den brasilianska föreningen för cancer rasade över de berättelser som tidningen publicerat.

De ville förbjuda läkare att använda naturfolksmedicin. Läkemedlet hade i själva verket varit orsaken till så många har tillfrisknad och det annars överfulla sjukhuset är nu bara är halvfullt. Dessutom har kostnaden sjunkit.

Det bör noteras att efter de första rapporterna om ”mirakulösa” växtbaserade botemedel dök upp i Brasilien, beordrade den nationella regeringen en blackout av någon mer offentliga uttalanden av läkare som deltar i forskningen. Tystnaden bröts slutligen av Alec De Montmorency, som 1981 publicerade en lång genomgång av den pågående kliniska arbete i Brasilien. Denna rapport lyckats stimulera världsomfattande intresse i anläggningen.

1968, Dr. Prats Ruiz Concepcion, Argentina hade framgångsrikt behandlat tre fall av leukemi i sin privata klinik. Några av dessa resultat var allmänt publicerats och även bidragit till att etablera popularitet lapacho bland de ”civiliserade” invånarna i sydamerikanska länder.

Amerikanska läkare, naturligtvis, tenderar att se nedsättande på kliniska bevis från underutvecklade områden i Sydamerika, föredrar istället sanerad bevis från sina egna lysrörs-upplysta laboratorier. Vikten av den sydamerikanska kliniska bevis har inte varit tillräcklig för att orsaka utbredd acceptans av behandlingen utanför Sydamerika, men det har stimulerat forskningsintresse utomlands.

Läkemedelsföretag skannar regelbundet Lapacho för förekomsten av ämnen som kan ligga till grund för nya läkemedelstillämpningar. Som vi ska se, dock kommer ingen isolerad del av Lapacho någonstans nära att vara lika med den kombinerade aktiviteten hos alla beståndsdelar, eller, med andra ord, för hela ört.

Drug Detox Observationer. En röd tråd som löper genom tidiga och aktuella empiriska och kliniska rapporter om Lapacho behandling är konsekvent observationen att örten eliminerar många av de vanligaste biverkningarna av de ortodoxa läkemedel. Det finns ingen förklaring till denna åtgärd, men det är så ofta att man inte enkelt kan tvivla dess giltighet. Smärta, håravfall och immun-dysfunktion är bland symptomen oftast elimineras.

MODERNT utredningsarbete

Även om forskning av Lapacho har pågått i årtionden, är det mesta värdelös från en medicinalväxt synpunkt. En del av det är dock mycket bra, och har resulterat i isolering av flera individuella medicinskt aktiva beståndsdelar och i analysen av deras egenskaper. Den nuvarande intresset (1998) för AIDS har stimulerat ett förnyat intresse för Lapacho eftersom örten är en sådan effektiv antiviral substans.

Det största problemet med amerikansk forskning om anläggningen är tunnelseende med vilken arbetet är engagerad. Utan någon förståelse för den yttersta källan till anläggningens effektivitet, forskare rutinmässigt isolera vad de tycker borde vara den aktiva komponenten och tillämpa den är standardscreeningförsök. Resultaten av sådan forskning är ibland positiv, ibland negativ, ibland stark, ibland svag – alltid otillräcklig, per definition.

Det kan inte förvåna någon att försöken utförda av National Cancer Institute var mindre än övertygande. Och det kan också inte förvåna någon när samma institut avvisas out-of-sidan de mycket positiva resultat som uppnåtts av många icke-amerikanska forskare som används olika metoder.

Den egennyttiga tendens i den amerikanska medicinska / reglerande anläggning att acceptera endast sin egen forskning är bortskämd av resten av världens vetenskapliga samfundet med artiga och lite road tålamod, eftersom de väntar för Amerika att växa upp.

Följande är en sammanfattning av några av effekterna av lapacho och / eller någon av dess beståndsdelar som har validerats av modern forskning:

1. Laxerande effekt. Regelbunden användning av Lapacho kommer att upprätthålla korrekthet tarmrörelser. Denna egenskap är utan tvivel på grund av närvaron av de napthaquinones och antrakinoner. Användare av lapacho universellt rapportera en trevlig och måttlig uppluckring av tarmen som leder till större regelbundenhet utan några obehagliga biverkningar såsom diarré.

2. Anti-cancer effekt . Den större delen av grundforskning om Lapacho, både i USA och i andra länder har behandlat direkt med cancer fråga. Uppenbarligen är detta problem av stor betydelse. Varje tendens av Lapacho att förbättra loppet av cancer bör göras känd för alla personer som kan dra nytta av det.

Frånvaron av biverkningar gör Lapacho en behandling av val även i samband med standardterapiformer. Användaren har inget att förlora och mycket att vinna på en förnuftig användning av Lapacho. Naturligtvis bör all behandling av en cancer tillstånd ske under överinseende av en kvalificerad läkare.

Vissa beståndsdelar eller grupper av beståndsdelar i Lapacho har verkligen visat att undertrycka tumörbildning och minska tumörviabilitet, både i experimentella djurförsök och i kliniska situationer som involverar humanpatienter. Dessutom vimlar anekdotiska data till en sådan utsträckning att förbise dess betydelse är att vända ryggen på en potentiellt ovärderlig källa till stöd och hälsa.

Leukemi har visat sig vara särskilt känsliga för tillämpningen av Lapacho och flera av dess beståndsdelar. Vissa forskare anser att lapakol är en av de viktigaste antitumörmedel i hela världen.

”Jag hade en stor tumör i min hjärna. Traditionell behandling produceras endast mindre framgång. Sedan började jag att använda lapacho te. Efter flera veckor en datortomografi visade att tumören var helt borta. Läkarna kunde inte tro det eftersom de hade klassificerat mitt fall som i princip behandlingsbart. ”

En del av effektiviteten i Lapacho kan bero på dess observerade förmåga att stimulera produktionen av röda blodkroppar i benmärgen. Ökad röda blodkroppar skulle förbättra syrebärande förmåga i blodet. Detta i sin tur kan få stor betydelse för hälsan hos vävnader i hela kroppen. Behövs också för syretransport av röda blodkroppar är järn.

Detta kan förklara den ökning i Lapacho terapeutiska egenskaper när det kombineras med järnrik yerbamate, en annan sydamerikanska växten; i själva verket är det nativa praxis att nästan alltid kombinera dessa två växtarter.

3. Antioxidant effekt . In vitro studier visar definitiv inhibering av fria radikaler och inflammatoriska leukotriener genom Lapacho beståndsdelar. Den här egenskapen kan ligga till grund för effektiva lapacho mot hudcancer, och definitivt bidrar till att förklara observerade anti-aging effekter. Modern vetenskap har nyligen avslöjat vikten av fria radikaler i genereringen av många försvagande sjukdomar, från cancer till artrit. Dessa molekyler är även starkt inblandade i det normala åldrandet.

Backning av deras insatser har blivit big business i världshälsocirklar. Antioxidanter, eller fri-radikaler, har dykt upp som främsta kandidater till rollen som helare och sjukdoms preventers. Bland de antioxidanter några har större potens än lapacho och andra beståndsdelar i Lapacho.

4. Analgetisk effekt. Administrationen av Lapacho konsekvent kredit i rapporter som utgår från sydamerikanska kliniker som en primär modalitet för att minska smärta i samband med flera typer av cancer, i synnerhet cancer i prostata, lever eller bröst. Artros smärta har också lindras med Lapacho intag.

5. Antimicrobial / anti-parisiticidal effekter . innefattar inhibering och destruktion av grampositiva och syrabeständiga bakterier (B subtilis, M. pyogenes aureus, etc.5-8), jäst, svampar, virus och flera typer av parasiter. Två besvärliga familjer av virus hämmas av lapakol är anmärkningsvärda: herpesvirus och HIV-talet. Tillsammans utgör dessa virus står för en stor del av elände mänskligheten.

Den antimalaria aktivitet Lapacho gett upphov till en hel del forskning intresset för de första decennierna av detta århundrade. En 1948 artikel granskat framsteg och indikerade att N-faktorer, särskilt lapachol, var bland de mest lovande antimalaria substanser som är kända vid denna tidpunkt. Lapacho s immunstimulerande åtgärder beror delvis på dess ganska potenta antimikrobiella effekter.

”Jag började använda Yerbamate och Lapacho-te för ca 3 månader sedan. Jag upplevde genast en våg av energi… Inom en halv-en-timme jag var upp dans som är ganska häpnadsväckande överväger jag har MS och tillbringade större delen av våren i en rullstol. inom 2 dagar jag märkte en minskning av smärta och muskelspasmer som var fantastiskt…

Min urin, tarm och mag-funktioner har förbättrats kolossalt… det finns inget tvivel om att MS avsevärt har förbättrats med örter som jag sluta använda dem i en vecka och alla gamla symtomen återkommer. jag börjar te igen och de avtar., har jag upprepade detta scenario tre gånger. ”

6. Antifungal verkan . Lapacho ofta pekas ut som den främsta behandlingen för Candida eller jästinfektioner. Lapachol, N-faktorer och xyloidone tycks vara den primära aktiva principles.9 / 10 I mitten av 70-talet en förteckning över N-faktorer som hämmade Candida albicans och andra svampar hade vuxit till flera dozen.11-15

Det skulle vara vilseledande att kategoriskt tillstånd att N-faktorer i Lapacho har visat antimikrobiella och antisvamp aktivitet i sig. Studier har visat att det sätt på vilket de förekommer i anläggningen måste beaktas. Vi vet till exempel att antisvamp aktivitet går förlorad när N-faktorerna är tätt bundna till mycket vattenlösliga eller mycket fettlösliga grupper. Det har inte klart fastställts hur N-faktorer förekommer i Lapacho.

N-faktorer, som kan erhållas från olika kemiska leverantörsföretag, har blivit favorittestmedel i regeringen / universitetslaboratorier på grund av ökningen av svampinfektioner till följd av ökad användning av cytotoxiska läkemedel, kortikosteroider, antibiotika och immunosuppressants.

En intressant tillämpning har rapporterats där tå och nagelsvamp-infektioner avlastas genom att blötlägga dessa bihang i Lapachote av och på ett par veckor.

7. Anti-inflammatorisk . Den antiinflammatoriska och läkande verkan av Lapachoextrakt visades i en studie där lila Lapachoextrakt administrerades till patienter med cervicit och cervix-vaginit, villkor som följer omväxlande från infektioner (candida albicans, Trichomonas vaginalis), kemiska irritationer och mekanisk irritation. Lapachoextraktet applicerades inom vaginalt via gasvävstamponger dränkta i extraktet, och förnyas vart 24 timmar. Behandlingen visade sig vara mycket effektiv. Man undrar vad som kan hända var tampongen metoden i kombination med intag av starka teer?

Den antiinflammatoriska verkan av Lapacho kan också svara för dess observerade tendens att minska smärta, inflammation och andra symptom på artrit. Anekdotiska konton kompletta botemedel är ännu tillgängliga. Än så länge så gott som inte prövats i forsknings inställningar kan den påstådda förmågan hos denna anläggning för att minska symptomen av ledsjukdom slutligen skall valideras och adderas till den växande listan över förmåner som kan avnjutas av den dagliga intag av Lapacho te.

”Jag hade nyligen en våldsam MS attack. Jag tappade balansen, förlorade synen i mitt vänstra öga och hade olidlig smärta i mitt vänstra ben. Jag gick till sängs, tog anti-siezure medicin och smärtstillande. Jag drack ungefär 1-1 / 2 liter lapacho och mate. Inom 6 timmar jag upp fyllning kalkon. Vanligtvis dessa episoder lägga mig i veckor. jag är övertygad om att lapacho och mate gjorde skillnaden. ”

8. Andra fördelaktiga effekter . Rutin visningar har avslöjat flera mindre egenskaper Lapacho som kan uppstå om det behövs i vissa individer: diuretika, lugnande, avsvällande och blodtryckssänkande, för att nämna några.

”Jag började dricka röda Lapacho eftersom jag hade läst en rekommendation brev som tydde på att den dagliga användningen varit effektiv mot smärtan av artrit. Jag var skeptisk minst sagt. Innan dricka te jag inte kunde stå på en hård yta för mer än 5 minuter eftersom smärtan var olidlig i höften… Sedan dricka röda lapacho regelbundet jag har varit på mina fötter för två eller tre timmar utan smärta. nu berätter läkaren att vävnaderna i min höft är regenererande! ”

Tyvärr, utrymmesbegränsningar hinder för en lång diskussion av alla fördelarna med Lapacho, men några av de viktigaste åtgärder som anges ovan kräver vidareutveckling enligt följande.

ANTI-VIRAL

En av de starkaste åtgärder lapacho är mot virus . Utbudet av virus inaktiveras av Lapacho sträcker sig från dem som orsakar vanlig förkylning till dem som är ansvariga för AIDS. Det har visats att aktivt inhiberar, döda eller hämma tillväxten av flera farliga virus, inklusive herpesvirus hominis typ I och II, poliovirus, vesikulärt stomatitvirus, fågelmyeloblastosvirus, rauscho murint leukemivirus, vän-virus, och Rous sarkomvirus . 20-24 Flera andra virus också hämmas av lapacho s N- och A-faktorer.

En N-faktor, beta-lapakon, hämmar enzymer i virusceller som direkt påverkar syntesen av DNA och RNA. Det är också en potent hämmare av enzymet omvänt transkriptas, som deltar i RNA / DNA-relationer. När dessa processer är inhiberad, viruset är oförmögna att ta över de reproduktiva processerna i cellen och kan således inte replikera sig själv och infektera andra celler.

Sådan inhibering är ett kännetecken för de flesta ämnen som testas med avseende på aktivitet mot AIDS och Epstein-Barr. Enzymet i fråga är en nyckel till verkan av retrovirus. Dessa virus, även känd som ribodeoxyviruses eller oncornaviruses, har varit inblandade i utvecklingen av flera olika typer av experimentella cancer. Beta-lapakon erhålles helt enkelt genom att behandla lapakol med svavelsyra, och tester visar att den har en unik metod för åtgärder gentemot den omvända transcpritase inhibition.25

”Det Yerbamate och röda Lapacho har gjort att jag känner mig mer alert och vaken, kryddig, och glad, utan skadliga biverkningar av koffein, (de) öka manlighet och styrka.” ”

Obs: svavelföreningar i vissa växter, speciellt Yerbamate, i kombination med Lapacho kan ge en katalytisk bas för omvandling av lapakol tobeta-lapakon, och därmed öka effektiviteten av Lapacho. I ljuset av detta är det intressant att notera att nativt folklore lär att Yerbamate är en katalysator för Lapacho; Yerbamate blir grunden för Lapacho terapi.

ANTI PARASITISK

Lapachokomponenter har studerats intensivt i fråga om åtgärder mot två ganska otäcka parasiter: Schistosoma mansoni och Trypanosoma cruzi, både som är ansvariga för betydande sjukdom och elände i tropiska länder. Lapacho var effektivt mot bägge.

Tas det genom munnen, utsöndras lapakol så småningom på huden via talgkörtlar där det fungerar som en aktuell barriär, inaktive mikroorganismer strax efter att de i kontakt med huden. Under tiden, i hela mag-tarmkanalen, är det utför identisk funktion på slemhinnorna, vilket förhindrar penetration av parasiter.

Verkningsmekanismen är inte känd, men kände att involvera koppling av cellandningen (se Cellular Mechanics avsnitt), stimulering av lipidperoxidation och superoxid produktion, och hämningen av DNA / RNA biosyntesen.

CANCER

Lapacho har undersökts för potentiella anti-canceraktivitet. Även National Cancer Institute har gjort det, men på sitt eget typiska sätt, lyckades de att släppa bollen innan de nådde framgång. De begränsade sina undersökningar till lapachol, och när de fann att detta ämne hade biverkningar som uppväger dess potentiella terapeutiska fördelar, de övergav projektet.

Helhets utövaren uppfattar lätt det bedrägliga i detta synsätt, och är skeptisk till att tillämpa isolerade växtbaserade beståndsdelar. Som i konformation som skepsis, forskning som involverade hela Lapacho har producerat kliniska anti-cancereffekter utan sidoeffekt.

Djurförsök i USA gjort en gigantisk steg framåt när det upptäcktes att lapakol hämmade solida tumörer (Walker karcinosarkom 256 och Ehrlich fast cancer) och Ehrlich ascites cell tumors. Sådan forskning tog sedan en gigantisk steg bakåt när biverkan av lapakol förtid avslutade dessa undersökningar.

Ett intressant forskningslinje har visat att lapakol är effektivare när de intas oralt, snarare än injiceras i tarmen eller i musklerna. Dessa resultat motsäger en betydande mängd forskning om ortodoxa läkemedel som indikerar överlägsenheten av injicerbara vägar. Vad är meningen med denna anomali?

Kan det vara ett tecken på att naturliga administrations (dvs oral) är bättre lämpade för naturliga ämnen? Den längre bort från det naturliga tillståndet, desto mer aktiva substanserna blir när det injiceras direkt in i blodomloppet, och mindre kan de naturliga processer i kroppen är att hantera dem.

Använda trä av anläggningen, har flera forskare studerat effekterna av lapakol, alfa- och beta-lapakon och xyloidone på experimentell cancer (Yoshida sarkom och Walker 256 cancerogenitet-sarkom). Så hög som 84% hämning observerades på Yoshida sarkom. Och ingen toxicitet fanns.

I en klinisk studie har 33 sydamerikanska forskare gett Lapakol till patienter med olika former av cancer, inklusive adenokarcinom i lever, bröst och prostata, och skvamöst karcinom av gommen och livmoderhalsen. Tagit oralt, resulterade substansen i tillfällig minskning av alla förhållanden och i en signifikant minskning av smärta.

Behandlingstiden var någonstans från 30 till 720 dagar, med ett genomsnitt på cirka två månader.

Till exempel: En patient med levercancer presenteras med en betydande minskning av gulsot tillsammans med andra tecken på förbättring efter åtta dagars behandling. Dessa resultat var i nära överensstämmelse med resultat som erhållits av samma forskare i djurstudier. Man undrar vad förvaltningen av hela lila lapacho floem kan ha åstadkommit i denna inställning; andra bevislinjer tyder på att kan ha erhållits ännu bättre resultat.

”Under undersökande kirurgi konstaterades att jag hade ovarian, mage, tarm och levercancer. Jag fick veta att jag hade ungefär 4 till 6 månader kvar att leva. Jag bestämde mig för att slåss. Jag gick för kemoterapi, drack en liter rött Lapacho te, ett uns av aloe vera juice och tog olika vitaminer dagligen. Efter 11 månader kunde läkarna inte tro vad de hittade (ingen cancer). Jag fortsätter att ha regelbundna kontroller och har visat sig vara en ”mirakel fall” . ”

En kommentar på Illamående: I den mänskliga studien rapporterade ovan, tappade några patienter av försöket på grund av illamående. Detta är en vanlig observation i vissa, men absolut inte alla, människor som börjar uppleva rengörande verkan av Lapacho (och andra hälsosamma örter). Såsom toxiner (och giftiga läkemedel) och avfall dras ut ur cellerna, eller spolas ut, eller fysiologiskt utvisas från cellerna, genom verkan av örten, tenderar de ibland att ackumulera i blodet, lymfan, lymfkörtlar, hud , lever och njurar väntar möjlighet att utvisas ur kroppen.

I några tillfällen framkallas förnimmelser såsom illamående; kroppen kan även försöka att göra sig av vissa giftiga ämnen av kräkningar.

Oroa dig inte. Dessa övergående tecken skingrar sig när gifter röra sig fritt från kroppen. De är ett positivt tecken på att örten fungerar. Kom ihåg kroppen har bara tre grundläggande processer för att bli av avfall: lägre avföring, svettning, kissar. Användningen av Lapacho kan så överbelasta dessa processer i ett tidigt skede att obehag kan produceras.

”Min fru var döende i cancer. Hon har en elakartad tumör i tinningen. Smärtan var så intensiv läkarna ville hålla henne nedsövd på sjukhuset tills hon dog. Vi beslutade att inte ge upp. För tre veckor nu har hon varit . dricka lila Lapacho te ser tumören mycket bättre, det började dränering och inte längre ser så ”arg”. Smärtan är mycket mindre, och hon kan få upp och flytta runt i huset. Vår VD är imponerad!… Nu har vi hopp! ”

CELLULAR MEKANIK

Varje cell i kroppen kräver syre och glukos för att erhålla energi för livsuppehållande funktioner. Syre och glukos utsätts för en relativt komplex metabolisk process i den lilla energiproducerande strukturer i cell kallas mitokondrier. Denna process kräver många enzymer och koenzymer. Syre och glukos omvandlas till koldioxid och vatten, som sedan återförs till blodet. CO2 utandas av lungorna (därav denna metaboliska process kallas ofta ”andning”); överskottsvatten så småningom dras bort genom svettning eller genom njurarna.

Under denna omvandling finns flera fria elektroner frigörs, vilket omedelbart utnyttjas av en annan väg för att producera ATP (adenosintrifosfat), energivaluta cellen – ATP är molekylen varje cell som krävs för att utnyttja eller spendera, för att erhålla energi. De två vägar – en för nedbrytningen av glukos, och en för syntes av ATP – är tätt sammankopplade. Skulle de blir frånkopplad, kan cellen inte längre få energi, och det dör. Sådan förgiftning har förvärvat namnet ”frikoppling av oxidativ fosforylering.”

Många medel har visat sig, att frikoppla oxidativ fosforylering; många av dem liknar N-faktorer i Lapacho. I själva verket har det visat sig att lapacho fungerar som andra benzoquionones, dvs, syftar till att skilja det den mitokondriella oxidativ fosforylering som inträffar i cancerceller, men inte i friska.

Denna selektiva dödande (cytotoxicitet) av tumörceller är det som gör lapacho sådan potentiellt värdefulla medel för behandling av cancer. En av de spel vetenskap spelar försöker upptäcka vid vilken punkt cellandningen bryts upp genom kemiska medel.

Komponenterna i Lapacho tycks avbryta processen på flera ställen, vanligen genom att hämma ett enzym eller coenzym som krävs för nästa steg i kedja för att inträffa properly. Exempelvis inhiberar Lapacho en väl fungerande ATPas, det enzym som katalyserar det sista steget i bildandet av ATP.

Lapachol har också visats hämma mängden av ett annat ämne som krävs för cellulär reproduktion: uridin triphosphate. Denna molekyl är den främsta källan till ämnen (så kallade pyrimidinnukleotider) som krävs av celler för att bygga DNA, RNA och de flesta andra viktiga proteiner av kroppen.

Lapacho kan faktiskt blockera syntesen av pyrimidiner i cancerceller (genom att hämma enzymet dihydrooratdehydrogenas) 0,41 Resultatet skulle bli säker celldöd.

Det finns också belägg för att lapakol interagerar direkt med nukleinsyrorna i DNA-spiralen i cancerös cells.42 Om en sådan interaktion, eller bindning, sker sedan DNA-replikation skulle vara omöjligt. Resultatet är också slutlig död av cellen.

Slutligen har Lapacho konstituerande beta-lapakon visats försvaga maligna celler, även till den grad att celldöd genom att stimulera en process som kallas lipidperoxidation, som producerar giftiga molecules.

GIFTIGHET

Även om det kan finnas något tvivel om att Lapacho är mycket giftigt för många typer av cancerceller, virus, bakterier, svampar, parasiter och andra typer av mikroorganismer, verkar ämnet vara utan någon form av signifikant toxicitet för friska celler.

Biverkningarna huvudsakligen stött på, och oftast med isolerade Lapacho beståndsdelar, är begränsade till illamående och antikoagulerande effekter i mycket höga doser, en tendens att lossa tarmarna och diarré i mycket höga doser. Som tidigare nämnts, bör vissa illamående förväntas som en naturlig följd av avgiftningsprocessen.

FDA godkände Lapacho i 1981.

Vissa studier har visat att lapakol har anti-vitamin K åtgärder. Andra beståndsdelar har en pro-vitamain K action; Det är därför troligt att de båda åtgärderna ut varandra (utom möjligen när den ena eller den andra är nödvändig – som man skulle förvänta sig från ett växtbaserat tonic).

Kanske den mest betydande studie om toxicitet publicerades 1970 av forskare från Chase Pfizer & Co., Inc. Titta speciellt på lapakol, dessa forskare fann att alla tecken på lapakol toxicitet hos djur var helt reversibla och även självbegränsande, dvs över tid tecken på toxicitet minskat och även försvunnit inom de tidsramar av studien.

De allvarligaste typer av självbegränsande biverkningar de observerade var en anti-vitamin K effekt, anemi, och betydande ökningar av metabola och proteintoxiner i blodet. Minskningen av dessa tecken tyder på att Lapacho initierar en omedelbar ”alterative” eller ”avgiftning” effekt på kroppens celler. När cellerna ”städas upp” tecken på toxicitet försvinna. Denna effekt är ganska vanligt bland växtbaserade tonika.

Hur mycket och när?

Lapacho kan användas regelbundet som en förebyggande under förkylningar och influensa säsong , eller när risken för infektioner är hög. Erfarenheten har lärt att Lapacho är bäst intas som te. En eller två koppar om dagen, morgon och kväll. Använd på detta sätt, främjas hälsan hos immunförsvaret, hjälper till att förhindra uppkomsten av förkylningar och influensor, håller tarmen frisk och kan ge några av de andra viktiga terapeutiska effekter, inklusive en positiv effekt på artrit, smärta, lokal infektion ( t.ex. candida) och systemisk infektion.

Under perioder med akut, aktiv infektion, bör Lapacho tas flera gånger om dagen i teform. Det är upp till den enskilde att bestämma den optimala mängden för honom eller henne.

Det är vanligt att en persons medvetenhetom hans eller hennes personliga vårdbehov och krav, ökar dramatiskt när man svänger till en hälsoorienterad, naturläkemedelsbaserad livsstil.

”Jag blev biten av en brunspindel, men visste inte det i 3 dagar, det finnas slutligen diagnostiserat i en akutmottagning när smärtan och svullnaden fick så dåligt att jag inte kunde ta det längre En salva ordinerades,. men jag använde i stället en kompress gjord av två tepåsar av Lapacho bytte ofta. Relief var nästan omedelbar. och efter 3 dagar, läkaren förvånad av det faktum att alla svullnad och smärta hade försvunnit, och ny, frisk vävnad var växa tillbaka snabbt. ”

En av de bästa sätten att inta Lapacho är i teform, antingen med tepåsar, eller i ett lösvikt med tesil. Genom samlingspresenterar problem att filtrera ut fibern. Användningen av den sydamerikanska ”bombilla,” ett sugrör metall med ett filter på ena änden, som normalt används för att dricka yerbamate, prydligt löser detta problem.

Kapslar är också tillgängliga, men är inte alls lika effektiva som teet. En av de mest spännande administrationsvägar är den nyligen införda till marknaden av en dimma som helt enkelt sprutas in i munnen och snabbt absorberas direkt i blodomloppet.

Det rekommenderas av denna författare liksom folklore visdom som Lapacho rutinmässigt kombineras med Yerbamate. Resonemanget bygger på århundraden av erfarenhet i dessa frågor genom sydamerikanska infödda, är att Yerbamate har en aktiverande effekt på åtgärder Lapacho. Yerbamate, naturligtvis, ger en hel del läkemedel själva handlingen, som diskuteras i mitt häfte ”YerbaMate. Oöverträffad Natural Nutrition”

SLUTSATS

I hela längden och bredden på jorden finns det ämnen med den fantastiska förmågan att bota och förebygga sjukdomar mänskligheten när den används med visdom. De växer och blommar och koncentrera värdefulla helande näringsämnen i sina vävnader. Det åligger djur och människor att upptäcka dessa egenskaper och använda dem på det sätt som avses av de styrande och organisera principer i naturen. Sökningen bör inte heller sluta i ett forskningslaboratorium.

Det börjar med experimenterande av enkla människor som lever nära jorden, som investerar ingenting i sitt sökande spara en önskan att leva hälsosamt, förebygga sjukdom och bota sjukdomar. Det slutar när resten av världen accepterar kunskap så fick, och införlivar den i sin egen hälso- och sjukvårdssystem.

Behovet av vetenskaplig granskning resulterar i ansamling av intressant och ibland användbar data; bäst det öppnar nya vägar för en effektiv tillämpning av visdom de gamle. I värsta fall frågar den fel frågor, får fel svar, blir uppblåsta av sin egen betydelse, och kommer i vägen för människans strävan efter upptäckten av naturens läkande gåvor.

Vetenskap och folklore behöver inte kollidera. När de ändå gör det, är det oftast på grund av att fel frågor ställdes, fel svar erhållits, fel material som undersökts, fel personer inblandade. Lapacho för närvarande befinner sig i mitten av världsomspännande förvirring. Eftersom data som visar effekten av lapacho ackumuleras i vissa delar av världen, andra områden fortsätter att ignorera grundläggande informationskällor; data som samlats in i ett sådant vakuum besviken sinnet och hindrar utvecklingen.

Vi föredrar tro att när Lapacho ges tillräckligt med tid, kommer att dyka upp i fullt dagsljus, även från de mörka och sammanblandningslaboratorier i USA och kommer att inta sin rättmätiga plats som en av de stora helande örter i världen.

Vi föredrar att tro att fram till dess örten blir immuna mot kontakter i dunkla och oinspirerat regleringsförfarande på ljusa kontinenter. Vi föredrar att tro att det i slutändan kommer de miljontals Lapacho användare företräde.

OM FÖRFATTAREN

Dr. Mowry är mest känd för sina ansträngningar att få vetenskapliga data om örtmedicin att uppmärksamma den amerikanska allmänheten. För detta ändamål har han publicerat böckerna rätt vetenskapliga validering av örtmedicin, och garanterat potens Örter: Next Generation örtmedicin, som har blivit standardtexter inom området.

Dr. Mowry är chef för Mountainwest Institute of Herbal Sciences, i Salt Lake City, Utah.

OBS: Vi har referenser, men de flesta av dem är på spanska. Om du är intresserad, låt oss veta och vi kan skicka listan till dig.

Lapacho: Ancient Herb, Modern Miracle är inte avsedd som medicinsk rådgivning. Dess avsikt är enbart pedagogiskt. Vänligen konsultera en läkare eller vårdpersonal för medicinsk rådgivning

Upptäckten att växten hade makt att bota cancer gjordes för omkring 25 år sedan, när en familj från San Paulo hade en fest efter en resa till Rio de Janeiro. Vid kvällsmaten, berättade de om en släkting – en flicka – som hade haft cancer. Läkarna var maktlösa och hade sagt till flickan och hennes föräldrar att hon inte hade lång tid att leva.

En kvinnlig släkting vände sig till en medicinman i en indianstam. Han berättade för henne att cancer kan botas med en dryck gjord av barken av ett visst träd. Medicinmannen gav damen en liten påse med denna bark. Den unga flickan och hennes föräldrar trodde ursprungligen inte på medicinmannen, men så hände det att den unga flickan hade en konstig dröm.

I drömmen såg hon en munk som sa: ”-Drick te av barken som indianen har gett dig. Du kommer att bli bra” I början lade flickan ingen vikt vid detta, men när hennes tillstånd förvärrades, upprepades drömmen. Till slut bestämde hon sig för att prova teet. Smärtan försvann och uppmuntrade av resultaten, drack hon teet varje morgon. Innan en månad hade gått, var hon frisk och hennes föräldrar fick veta av läkarna att det nu inte fanns några spår av cancer.

En av de mest intresserade gäster på festen var läkaren Orlando Santi från närliggande sjukhus i Santo Andre. Han bad om att få lite av teet och lämnade tidigt för att gå direkt till det kommunala sjukhuset i Santo Andre, där hans bror var döende i cancer. Han hade fått kirurgisk behandling, men utan positiva resultat. Läkarna fann hans tillstånd hopplös.

Under sina medicinska studier, lärde Dr Santi att det var nödvändigt att undersöka varje okänd medicin, den typ som användes av indianer, innan man kunde tänka på att använda den. Han hade lärt sig att man först måste extrahera växtens aktiva ingredienser och prova dem i labbet. Slutligen skall medicin patenteras och produktion flyttas till ett erkänt läkemedelsföretag.

Först då, när medicinen hade kommit ut på marknaden, kan du använda den på en patient. Annars anklagas en läkare för kvacksalveri. Uppenbarligen är detta rätt inställning, enligt medicinska auktoriteter i Brasilien och i hela världen, även om erkänd farmaceutisk medicin dödar tusentals människor varje år.

Lyckligtvis beslutade läkaren att inte följa dessa regler. Han tog i stället barken, kokade den i vittvin, blandade den varma vätskan med apelsinjuice och lät sin bror dricker det på fastande mage. Som genom ett under upphörde patientens smärta, och han kunde sova lugnt. Efter en månads behandling med te, var han ute från sjukhuset. En grundlig undersökning visade inga spår av cancer.

Efter denna överraskande utveckling, beslutade läkarna vid kommunala sjukhuset i Santo Andre att bryta mot reglerna till förmån för andra cancerpatienter, och de började att behandla dessa patienter vars sjukdom var långt framskriden. Detta hände i slutet av 1960. Sedan dess har läkarna på sjukhuset funnit att smärtan hos patienter med leukemi eller annan cancer har försvunnit inom några timmar efter att de fått avkok från IPE Roxo innerbark.

De upptäckte också att efter 30 dagars behandling med detta läkemedel visade de flesta patienter inte längre symptom på den fruktade sjukdomen. Samtidigt noterade de att många andra sjukdomar som cancerpatienter hade (diabetes och gikt, till exempel) försvann snabbare än cancer. Läkare blev förvånad ..

Sedan slutet av 1960, har barken använts rutinmässigt på sjukhus i Santo Andre vid behandling av leukemi och andra sjukdomar, där man misstänker att viruset är orsaken. Båda hälsokostbutiker, såsom apotek i Brasilien saluför denna bark. I Danmark finns det att köpa på de flesta apotek, hälsokostaffärer och i materialisten.

”O Cruzero” en seriös veckotidning i Rio de Janeiro, hade den 18 och 25 April 1967 två långa, illustrerade artiklar, som handlade om detta läkemedel och sjukhuset i Santo Andre. På en av bilderna kan du se ett diagram som hänger över en patients säng. Under finns patientens namn, ålder och diagnostiserat med lungcancer, och under behandling med handskrivna bokstäver: Pau D’arco (IPE Roxo).

En annan bild visar en lång kö, främst kvinnor som väntar på att få utlämnad ett litet paket med bark i pulverform och en skylt som förklarar, att endast de som tillhör lokalbefolkningen har rätt till gratis medicin från sjukhuset. De lokala läkarna betalar medicinen ur egen ficka och två sjuksköterskor använder sin fritid för att dela ut den.

En av läkarna, professor Wallet Accost, konstaterade: ”-Från de första experimenten med detta läkemedel, lärde jag mig två viktiga saker som ger mig idén att bota cancer: Först: IPE Roxo eliminerar smärta som orsakas av sjukdomen. Det andra är att det ökar antalet av röda blodkroppar, och det väckte vår överraskning!

Denna bark läker ut allt: Sår, diabetes, gikt, etc. Det som förvånade mig mest var den korta tid som behövdes för att bota. För nästan alla sjukdomsfall på mindre än en månad. En av mina barndomsvänner, som bor i en by som heter Itu, hade en sjuk hustru som var döende på grund av cancer. Hon hade opererats fem gånger utan framgång.

En dag efter behandling med IPE Roxo sov hon lugnt, och hon återhämtade sig snabbt. Det är nu flera år sedan och hon är fortfarande frisk. Doktor Octaviano Gaiarsi, en annan läkare på sjukhuset. ”Det är inte mitt jobb att följa olika patienter på sjukhuset, men många av mina kolleger har berättat för mig om diabetes, benmärgsinflammation och även cancer har blivit botade.

Personligen känner jag fall av anemi som har blivit botade och sår läkte på några veckor eller en månad. En patient, som hade obotlig beninflammation, men som botades med IPE Roxo, överlämnades till mig av sjukhusets chef Dr Nordelli. Vi hade också ett fall av långt avancerad leukemi – 240.000 vita blodkroppar per kubikmillimeter blod.

Efter en månads behandling hade antalet vita blodkroppar sjunkit till 20.000, vilket är normalt. Detta fall var annars dödligt. ”Efter de första artiklarna i ”O CRUZERIO” förbjöds läkare på sjukhuset för att uttala sig om sjukhusets verksamhet utan tillstånd från Santo Andres kommunalråd. Den brasilianska föreningen för cancer rasade över de berättelser som tidningen publicerat.

De ville förbjuda läkare att använda naturfolksmedicin. Läkemedlet hade i själva verket varit orsaken till så många har tillfrisknad och det annars överfulla sjukhuset är nu bara är halvfullt. Dessutom har kostnaden sjunkit.

Dela den här sidan

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Google+

Skapad med 123minsida

frisk av bark
laila och bark av ipe roxo

Författare: Arne Söderback

bakgrund maskiningenjör 10 år på forskning med.lic 30 år som komplementär medicinare Dr. i akupunktur Specialkompetens i mikrocirkulation

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *